Yükleniyor...
 

Konuşma Tanıma - GİZLİLİK POLİTİKASI

Konuşma Tanıma, MORPA Kültür Yayınları Paz. San. Tic. Ltd. Şti. (“MORPA”) tarafından SESTEK işbirliği ile kullanıcılara sunulan kayıtlı kullanıcıların insan-makine iletişiminde tuşları aradan kaldırarak insan sesi ile aksiyon alınmasını sağlayan bir hizmettir. (“Hizmet”)

İşbu “Konuşma Tanıma Gizlilik Politikası”Politika”), ses ve iletişim teknolojileri otomasyonu alanlarında faaliyet gösteren iş ortağımız (‘’SESTEK’’) tarafından Konuşma Tanıma Hizmeti aracılığıyla elde edilen verilerinizin toplanması, kullanılması ve kullanım amaçlarına; aktarılması ve kimlere aktarıldığına, toplama yöntemi ve hukuki sebebine; haklarınıza ayrıca kullanım için gerekli izinlere ilişkin açıklamalara yer vermektedir.

Hizmetin tam olarak kullanılması politikada belirtildiği şekilde bilgilerinizin SESTEK tarafından toplanmasına ve kullanılmasına izin verdiğiniz anlamına gelmektedir. SESTEK bilgilerinizi işbu politikada belirtilen kişi veya kurumlar haricinde paylaşmayacaktır.

Politika MORPA tarafından sunulmuş olan Abonelik Sözleşmesi, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ile doğrudan bağlantılı olup Hizmetin kullanımı ilgili belgeleri okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Politikaya ilişkin herhangi bir sorunuz olursa, bize Ankara cad. No:16 Kat:4 Cağaloğlu Fatih İstanbul adresinden veya 0212 512 62 09 numaralı telefon numarasından erişebilirsiniz.

1. Verilerinizin Toplanması, Kullanımı ve Kullanım Amaçları

Konuşma Tanıma Hizmeti tarafından sunulan Hizmet cihazınızın mikrofonun kullanılmasını gerektirmektedir.

Tarayıcınız üzerinden size sunulacak olan ‘’Mikrofon Erişim İsteği’’ni kabul etmeniz halinde, ilgili verilerinizin işlenmesine rıza vermiş sayılırsınız. Aktif ettiğiniz Konuşma Tanıma Hizmetini istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

Ses veri ve kayıtlarınızın işlenmesini rıza vermemeniz halinde, ilgili ‘’Mikrofon Erişim İsteği’’ni reddetmeniz gerekmektedir.

Bu hizmeti kullanmanız halinde,

  • Ses veri ve kayıtlarınız

Hizmetin gerektiği gibi sunulması ve geliştirilmesi gibi amaçlarla işlenecektir. Bu veriler “Konuşma Tanıma” hizmetini kullanırken verdiğiniz komutlar ve mikrofonunuz aracılığı ile SESTEK’e ulaşan ses verilerinizden oluşmaktadır.

2. Verilerinizin Aktarılması ve Kimlere Aktarıldığı

Hizmetin sunulması ve geliştirilmesi amaçları için SESTEK’den destek alabiliriz. Alınan destek tamamen tarafımızca belirlenmiş amaçlara yönelik olup, SESTEK’in size ait herhangi bir bilgiyi açıklama, paylaşma hakları bulunmamaktadır. MORPA, bilgilerinizin korunması için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almış bulunmaktadır.

SESTEK ile paylaşılan veriler özel nitelikli kişisel veri niteliğinde değildir.

Kişisel verileriniz, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydı ile MORPA’nın meşru menfaatleri kapsamında SESTEK’e, yukarıdaki amaçlarla aktarılabilecektir.

3. Güvenlik

MORPA her türlü idari ve teknolojinin izin verdiği son teknik önlemler ile bilgilerinizi sadece Hizmetin sağlanması amacıyla işlemekte, bilgilerinizin hukuka aykırı erişilmesini engellemekte ve güvenlikli şekilde muhafaza etmektedir.

4. Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Hizmet kapsamında toplanan ses veri ve kayıtlarınız, kullandığınız cihazın mikrofonu aracılığı ile toplanacaktır.

Toplama faaliyeti KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca;

  • ‘’Mikrofon Erişim İsteği’’ne izin vererek, toplamaya rıza vermeniz

halinde gerçekleştirilecektir.

5. Verilerinize İlişkin Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca sahip olduğunuz hakları kullanabilmek için ilgili talebinizi belirterek şahsınıza ait başvurunuzu Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından başkaca bir yöntem belirlenene kadar ıslak imzalı ve yazılı olarak bize taahhütlü posta, noter veya elden “Ankara Caddesi No: 16 Kat: 4 34112 Cağaloğlu Fatih – İstanbul” adresinden kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6. Değişiklikler

Politika zaman zaman değiştirilebilir veya güncellenebilir. MORPA kullanıcılarına bu sayfayı zaman zaman ziyaret etmelerini tavsiye eder. Hizmetin sunulması sırasında bilgilerinize, kullanımlarına veya paylaşımlarına dair esaslı bir değişiklik olduğu halde bunu tarafınıza mevcut koşullara uygun başka yollarla bildirebiliriz. Hizmetin kullanımına devam etmeniz yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.