Testler: Yönlendirici İfadeler

Yönlendirici İfadeler

5. Sınıf Türkçe dersi "Yönlendirici İfadeler (Ama, Fakat, Oysa, Ancak)" konusunun Testi.

Farklı düşünceleri aynı cümle içinde birbirine bağlayan özel kelimelere “yönlendirici ifadeler” denir. Farklı düşünceye yönlendiren ifadeler şunlardır; ama, fakat, yalnız, ancak, ya da.
MATERYALİ AÇ

Yönlendirici İfadeler (Ama, Fakat, Oysa, Ancak) Konusunun Kazanımları

Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

Anahtar Kelimeler:
Yönlendirici ifadeler, farklı düşüncelere yönlendiren ifadeler

İlişkili Materyaller