Testler: Yazım Kurallarına ve Noktalama İşaretlerine Dikkat Ederek Okuma

Yazım Kurallarına ve Noktalama İşaretlerine Dikkat Ederek Okuma

5. Sınıf Türkçe dersi "Yazım Kurallarına ve Noktalama İşaretlerine Dikkat Ederek Okuma" konusunun Testi.

Okuyucuyu yönlendirmek, duygu ve düşüncelerini daha açık ifade etmelerini sağlamak amacıyla kullanılan işaretlere “noktalama işaretleri” denir. Belli başlı noktalama işaretleri; virgül, nokta, noktalı virgül, üç nokta, soru işareti, tırnak işareti, ünlem işareti, iki noktadır.
Noktalama işaretleri okumayı ve anlamayı kolaylaştırır; durak ve vurgu yerlerini belirler. Konuşurken yaptığımız vurgu ve tonlamaların yazıdaki karşılığı noktalama işaretleridir.
Yazım kuralları, metinlerde oluşabilecek herhangi bir karışıklığı önler, doğru okumayı kolaylaştırır.
“-de” ekiyle “de” bağlacının yazımı, “-ki” ekiyle “ki” bağlacının yazımı, “ile” edatıyla “ile” bağlacının kullanımı, özel isimlerin yazımı dikkat edilmesi gereken belli başlı yazım kurallarıdır. Bu kurallara uygun yazılmayan metinler zor anlaşılır ve yazılış amacına ulaşmaz.
MATERYALİ AÇ

Yazım Kurallarına ve Noktalama İşaretlerine Dikkat Ederek Okuma Konusunun Kazanımları

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

Anahtar Kelimeler:
Yazım kuralları, noktalama işaretleri, yazım kurallarına uygun okuma, noktalama işaretlerini kullanarak okuma.

İlişkili Materyaller