Testler: Şiir ve Başlıca Özellikleri

Şiir ve Başlıca Özellikleri

5. Sınıf Türkçe dersi "Şiir ve Başlıca Özellikleri" konusunun Testi.

Duygu ve düşüncelerin uyumlu bir şekilde anlatılmasına şiir denir. Şiirin temel amacı okuyucuda güzel duygular uyandırmaktır. Şiirdeki en belirgin duyguya “ana tema” denir.
Şiir ölçü, uyak, redif ve uyak örgüsü gibi öğelerden oluşur.
Lirik, epik, didaktik, pastoral gibi şiir türleri vardır.
MATERYALİ AÇ

Şiir ve Başlıca Özellikleri Konusunun Kazanımları

Metin türlerini ayırt eder.

Anahtar Kelimeler:
Şiir, şiirin amacı, şiirin en belirgin duygusu, şiir türleri, şiir öğeleri.

İlişkili Materyaller