Testler: Okuduğunu Anlamlandırmada Görsellerden Yararlanma

Okuduğunu Anlamlandırmada Görsellerden Yararlanma

5. Sınıf Türkçe dersi "Okuduğunu Anlamlandırmada Görsellerden Yararlanma" konusunun Testi.

Bazı metinler görsellerden yararlanılarak okunur. Görsel anlatım öğeleri metinlerin daha kolay anlaşılmasını sağlar. Metnin içeriğiyle ilgili ipuçları verir. Edinilen bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlar. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanmanın en önemli aşaması görselin kullanım amacını belirlemektir. Metni açıklamak, tamamlamak, metnin içeriğiyle ilgili ipuçları vermek, metne dikkatin yoğunlaşmasını sağlamak, metnin hafızada daha kalıcı olmasını sağlamak gibi amaçlar görselin kullanım amaçları içinde yer alır. Gazete, dergi, ansiklopedi gibi kaynaklar görsellerden daha çok yararlanır
MATERYALİ AÇ

Okuduğunu Anlamlandırmada Görsellerden Yararlanma Konusunun Kazanımları

Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

Anahtar Kelimeler:
Görsel, görsel anlatım öğeleri, görsellerden yararlanma, görselin kullanım amacı

İlişkili Materyaller