Testler: Ana Duyguyu Belirleme

Ana Duyguyu Belirleme

5. Sınıf Türkçe dersi "Konuyu, Ana Fikri ve Ana Duyguyu Belirleme" konusunun Testi.

Konu, yazıda üzerinde en çok durulan olay, durum veya kavramlara “ana fikir, ana duygu” denir. Metni okuduktan sonra, “Bu metinde ne anlatılıyor, yazar neyden söz ediyor?” sorusunu sorduğumuzda, cevap metnin konusunu vermektedir.
Bir metinde yazarın okuyucuya iletmek istediği asıl mesaj metnin ana fikridir. Metni okuduktan sonra, “Yazar bu metni ne amaçla yazmıştır, okuyucuya hangi mesajı vermeye çalışmaktadır?” sorularına verilen cevap, bize metnin ana fikrini (ana düşüncesini) vermektedir. Ana fikir hikâye ve masallar metnin bütününde aranırken daha kısa yazılarda bazen giriş, bazen gelişme, bazen sonuç cümlelerinde aranır.
Şiirin insanda uyandırmak istediği asıl duyguya “ana duygu”denir. Şiirde anlatılmak istenen mesaja “tema”denir. Temalar soyuttur. Mesela ayrılığın zorluklarından söz eden bir şiirin teması hasrettir.
MATERYALİ AÇ

Konuyu, Ana Fikri ve Ana Duyguyu Belirleme Konusunun Kazanımları

Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

Anahtar Kelimeler:
Konu, ana fikir, ana duygu, tema, ana tema

İlişkili Materyaller