Testler: Hikâye Edici Metin Türleri ve Başlıca Özellikleri

Hikâye Edici Metin Türleri ve Başlıca Özellikleri

5. Sınıf Türkçe dersi "Hikâye Edici Metinler (Öykü, Roman, Masal, Fabl, Destan, Efsane, Anı, Tiyatro)" konusunun Testi.

İlgi çekici bir olayın ya da durumun neden sonuç ilişkisi içinde anlatılmasına “hikâye edici anlatım”denir.
Bu anlatım türünün olay, mekân(yer), kişi, zaman gibi öğeleri vardır. Hikâye edici (öyküleyici) anlatım türleri roman, hikâye(öykü), masal, anı, efsane, tiyatro ve fabldır.
Olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan kısa yazılara “hikâye(öykü)” denir.
İnsanların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları, yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan eserlere “roman” denir.
Olağanüstü olayların anlatıldığı, yeri ve zamanı belli olmayan, kahramanların insanüstü özellikler gösterdiği edebi türlere “masal” denir.
Bir milletin başından geçen ve o millet üzerinde derin etkiler bırakan tarihsel, toplumsal veya doğal olayları anlatan eserlere “destan” denir.
Ders vermek amacıyla yazılan şiir şeklindeki öykülere “fabl” denir.
MATERYALİ AÇ

Hikâye Edici Metinler (Öykü, Roman, Masal, Fabl, Destan, Efsane, Anı, Tiyatro) Konusunun Kazanımları

Metin türlerini ayırt eder.

Anahtar Kelimeler:
Hikâye nedir, hikâye edici metin nedir,hikâye edici metnin özellikleri nelerdir, hikâye edici metin türleri nelerdir? Hikâye edici metinlerde olay, hikâye edici metinlerde yer ve zaman, hikâye edici metinlerde kişi, hikâye edici metinlerde dil.

İlişkili Materyaller