Testler: Dinledikleri ve İzledikleriyle İligili Çıkarımlar Yapma-2

Dinledikleri ve İzledikleriyle İligili Çıkarımlar Yapma-2

5. Sınıf Türkçe dersi "Dinleme Çıkarımları (Amaç, Sebep ve Koşul Sonuç Cümleleri - Öznel ve Nesnel Yargılar)" konusunun Testi.

Dinlediklerimizden ve izlediklerimizden elde ettiğimiz bilgilere dayanarak sonuç çıkarma işlemine çıkarım yapma denir. Çıkarım yapmak için çok iyi gözlemci olmak gerekir. Bazı bilgiler doğrudan verilirken bazı bilgilere ip uçlarından faydalanılarak ulaşılır. Bazen çıkarımlar neden-sonuç ilişkisi, amaç-sonuç ilişkisi, benzetme, karşılaştırma, örneklendirme, duygu belirten ve abartılı ifadeler kullanma, nesnel ve öznel yargılarda bulanma başlıkları altında yapılabilir.
MATERYALİ AÇ

Dinleme Çıkarımları (Amaç, Sebep ve Koşul Sonuç Cümleleri - Öznel ve Nesnel Yargılar) Konusunun Kazanımları

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

Anahtar Kelimeler:
Çıkarım, çıkarım yapma, Çıkarım nasıl yapılır? Dinledikleriyle ilgili çıkarım yapma, İzledikleriyle ilgili çıkarım yapma

İlişkili Materyaller