Testler: Dinledikleri ve İzledikleriyle İlgili Görüşlerini Açıklama

Dinledikleri ve İzledikleriyle İlgili Görüşlerini Açıklama

5. Sınıf Türkçe dersi "Dinlediklerinin ve İzlediklerinin İçeriğini Değerlendirme" konusunun Testi.

Dinlenilen ve izlenenlerle ilgili olumlu ya da olumsuz düşüncelerin mantık çerçevesinde anlatılması gerekir.
MATERYALİ AÇ

Dinlediklerinin ve İzlediklerinin İçeriğini Değerlendirme Konusunun Kazanımları

Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.

Anahtar Kelimeler:
Dinledikleri ve İzledikleriyle İlgili Görüşlerini Açıklama

İlişkili Materyaller