Testler: Bağlama Ögeleri

Bağlama Ögeleri

5. Sınıf Türkçe dersi "Bağlama Ögeleri (Çünkü, Ve, Veya, Özellikle, Açıkça)" konusunun Testi.

Cümle içinde aynı görevde olan veya anlamca birbiri ile ilgisi bulunan sözcükleri, sözcük gruplarını, anlam bakımından birbiriyle ilgili cümleleri bağlayan sözcüklere “bağlama öğeleri” denir.
Bağlama öğeleri tek başlarına bir anlam taşımazlar. Hiçbir cümle öğesi olamazlar. Bağlama öğelerinin yerine uygun bir noktalama işareti de getirilebilir.
“Ama, fakat, lâkin, ancak, yalnız, oysa, oysaki, hâlbuki, ve, ile, ki, de, çünkü, zira, madem, mademki, veyahut, yahut, veya, ya da, şayet, eğer, ise, öyleyse, o halde, kısacası, demek ki, nitekim” gibi sözcükler belli başlı bağlaçlardır.
MATERYALİ AÇ

Bağlama Ögeleri (Çünkü, Ve, Veya, Özellikle, Açıkça) Konusunun Kazanımları

Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

Anahtar Kelimeler:
bağlama öğeleri, bağlama öğelerinin görevleri, bağlama öğelerinin özellikleri.

İlişkili Materyaller