Testler: Anlamını Bilmediği Sözcüklerin Anlamını Öğrenme

Anlamını Bilmediği Sözcüklerin Anlamını Öğrenme

5. Sınıf Türkçe dersi "Anlamını Bilmediği Sözcüklerin Anlamını Öğrenme" konusunun Testi.

Bir kişinin, topluluğun, devrin, kitabın veya dilin sahip olduğu kelimelerin tamamına “kelime hazinesi” denir. Düşünceleri geliştirmek, okunan metinleri anlamak, kelimeleri doğru telâffuz etmek, iyi bir dinleyici ve konuşmacı olabilmek için kelime hazinesinin geliştirilmesi gerekir. Bunu yapmak için okunan metinlerde anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamlarını bulmak gerekir. Kelimelerin anlamlarına basılı ve dijital sözlüklerden bakılabilir.
MATERYALİ AÇ

Anlamını Bilmediği Sözcüklerin Anlamını Öğrenme Konusunun Kazanımları

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Anahtar Kelimeler:
Anlamını bilinmeyen kelime, kelime hazinesi, kelime hazinesini geliştirmek, Kelime hazinesi nasıl geliştirilir?

İlişkili Materyaller