Çözümlü Sorular: Ondalık Gösterimde Virgülün İşlevi ve Basamak Adları 2

Ondalık Gösterimde Virgülün İşlevi ve Basamak Adları 2

5. Sınıf Matematik dersi "Ondalık Gösterimde Tam Kısım ve Ondalık Kısımdaki Rakamların Bulunduğu Basamağın Değeriyle İlişkisini Anlama" konusunun Çözümlü Sorusu.

MATERYALİ AÇ

Ondalık Gösterimde Tam Kısım ve Ondalık Kısımdaki Rakamların Bulunduğu Basamağın Değeriyle İlişkisini Anlama Konusunun Kazanımları

Ondalık gösterimde virgülün işlevini, virgülden önceki ve sonraki rakamların konumlarının basamak değeriyle ilişkisini anlar; ondalık gösterimdeki basamak adlarını belirtir.

İlişkili Materyaller