Konu Anlatımları: Kesir Sayısı ile Bölme İşlemi arasındaki İlişkiyi Açıklama

Kesir Sayısı ile Bölme İşlemi arasındaki İlişkiyi Açıklama

5. Sınıf Matematik dersi "Bir Çokluğun İstenen Basit Kesir Kadarını ve Basit Kesir Kadarı Verilen Bir Çokluğun Tamamını Birim Kesirlerden Yararlanarak Hesaplama" konusunun Konu Anlatımı.

MATERYALİ AÇ

Bir Çokluğun İstenen Basit Kesir Kadarını ve Basit Kesir Kadarı Verilen Bir Çokluğun Tamamını Birim Kesirlerden Yararlanarak Hesaplama Konusunun Kazanımları

Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.

İlişkili Materyaller