Testler: On the Farm / Çiftlikte

On the Farm / Çiftlikte

5. Sınıf İngilizce dersi "On the Farm / Çiftlikte" konusunun Testi.

Şimdi bir çiftlikte gün boyu görebileceğimiz hayvanları ve etkinlikleri öğrenelim:
Bathe the dog/Give the dog a bath = Köpeği yıkamak
Clean the rabbit cages = Tavşan kafeslerini temizlemek
Feed the sheep = Koyunları beslemek
Give grass to the goats = Keçilere ot vermek
Give seeds to the ducks = Ördeklere yem vermek
Milk the cows = İnekleri sağmak
Plant vegetables = Sebze ekmek
Water the flowers = Çiçekleri sulamak
MATERYALİ AÇ

On the Farm / Çiftlikte Konusunun Kazanımları

Students will be able to understand descriptions of what people/animals are doing at the moment.
Students will be able to talk about what people/animals are doing at the moment.
Students will be able to use simple utterances to describe what other people are doing at the moment.
Students will be able to understand short and simple texts about what people/animals are doing at the moment.

Anahtar Kelimeler:
The animal shelter = Hayvan barınağı,Present continuous tense = Şimdiki zaman, On the farm = Çiftlikte, Farm animals = Çiftlik hayvanları

İlişkili Materyaller