Testler: Festivals Around the World / Dünyadaki Festivaller

Festivals Around the World / Dünyadaki Festivaller

5. Sınıf İngilizce dersi "Festivals Around the World / Dünyadaki Festivaller" konusunun Testi.

Ülkemizdeki dinî ve millî bayramlar şunlardır:
The National Festivals: Milli Bayramlar
30th August, Victory Day = Zafer Bayramı
23rd April, National Sovereignty and Children’s Day = Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
29th October, Republic Day = Cumhuriyet Bayramı
19th May, Sport and Youth Festival = Gençlik ve Spor Bayramı
The Religious Festivals: Dini Bayramlar
Ramadan Feast = Ramazan Bayramı
Sacrifice Feast = Kurban Bayramı


Dünyanın farklı yerlerindeki bazı festivaller ise şunlardır:
24-25th December, Christmas = Noel
Cinco de Mayo = 5 Mayıs
Easter = Paskalya
Chinese New Year = Çin Yeni Yılı
Thanksgiving = Şükran Günü
31st October, Halloween = Cadılar Bayramı

Birinin bir festivalde ne gibi kutlamalar yaptığını öğrenmek için geniş zaman yani present simple tense ile:
“How does he/she celebrate…..?” sorusunu sorarız.
Yanıtı ise “She/He” ile başlar ve yine geniş zaman yani present simple tense kullanılır.
How does Selen celebrate Children’s Day? = Selen Çocuk Bayramı’nı nasıl kutlar?
She dances and sings. = Dans eder ve şarkı söyler.
MATERYALİ AÇ

Festivals Around the World / Dünyadaki Festivaller Konusunun Kazanımları

Students will be able to understand simple texts about festivals around the world.
Students will be able to describe the events in a festival in a simple way.
Students will be able to understand visually supported short texts about festivals around the world.

Anahtar Kelimeler:
Festivals = Festivaller,Festivals around the world = Dünyadaki festivaller, National festivals = Millî bayramlar, Religious festivals = Dinî bayramlar

İlişkili Materyaller