Testler: Can - Can't / Yapabilmek - Yapamamak

Can - Can't / Yapabilmek - Yapamamak

5. Sınıf İngilizce dersi "Can - Can’t / Yapabilmek - Yapamamak" konusunun Testi.

“Can” sözcüğü yetenek bildirir. Türkçe karşılığı “-ebilir” ekidir. Özneden sonra kullanılır ve kendinden sonar gelen fiil yalın hâldedir.
Mary can ride a bicycle. = Mary bisiklete binebilir.
“Can” ekinin olumsuz hâli “cannot” sözcüğüdür. Kısaltılmış hâli ile “can’t” olarak kullanılır:
I can’t swim. = Ben yüzemem.
Soru cümlelerinde “can” sözcüğü özneden önce kullanılır. Bir eylemi yapabildiğimizi ya da yapamadığımızı sormak için bu cümleleri kullanırız.
Olumlu cevap verirsek “Yes, I can.”, olumsuz cevap verirsek “No, I can’t.” diyebiliriz.
- Can you run? = Sen koşabilir misin?
- Yes, I can. = Evet, koşabilirim./No, I can’t but Selen can. = Hayır, ben koşamam ama Selen koşabilir.
My favourite physical activity is going to the gym. = En sevdiğimiz fiziksel etkinlik spor salonuna gitmektir.
I like being fit and healthy. = Formda ve sağlıklı olmayı severim.
At the gym, I can do a lot of things. = Spor salonunda birçok şey yapabilirim.
I can lift weights. I can do sit-ups. I can do push-ups. I can do chin-ups. = Ağırlık kaldırabilirim. Mekik çekebilirim. Şınav çekebilirim. Barfiks çekebilirim.
I can work out at the fitness center and do sports like judo, yoga and aerobics, too. = Spor salonunda egzersiz ve judo, yoga, aerobik gibi sporlar yapabilirim.
MATERYALİ AÇ

Can - Can’t / Yapabilmek - Yapamamak Konusunun Kazanımları

Students will be able to give simple personal information.
Students will be able to understand simple texts about sports activities.

Anahtar Kelimeler:
Fitness = Fitness/Formda olma,Fitness activities = Spor faaliyetleri, Sports activities = Spor etkinlikleri,Fitness exercises = Spor egzersizleri

İlişkili Materyaller