Testler: At the Animal Shelter / Hayvan Barınağı

At the Animal Shelter / Hayvan Barınağı

5. Sınıf İngilizce dersi "At the Animal Shelter / Hayvan Barınağı" konusunun Testi.

Hayvanlar ve hayvan barınağı ile ilgili kullanabileceğimiz bazı ifadeler şunlardır:
Adopt an animal = Bir hayvanı sahiplenmek
Bark = Havlamak
Examine = Muayene etmek
Feed = Beslemek
Help = Yardım etmek
Donate money = Para bağışında bulunmak
Kitten = Kedi yavrusu
Puppy = Köpek yavrusu
Sleep = Uyumak
Tail = Kuyruk
Vet (Veterinary) = Veteriner
****
Şimdiki zamanda olumlu cümle oluştururken özneden sonra “am / is / are” yardımcı fiilleri kullanılır ve fiile “-ing” takısı eklenir.
“I” öznesiyle “am” yardımcı fiili kullanılır.
I am helping the vet. = Ben veterinere yardım ediyorum.
“He / She / It” özneleri ve tekil isimlerle “is” yardımcı fiili kullanılır.
The vet is examining a rabbit. = Veteriner bir tavşanı muayene ediyor.
“We / You / They” özneleri ve çoğul isimlerle “are” yardımcı fiili kullanılır.
They are adopting a cat. = Onlar bir kedi sahipleniyorlar.
Şimdiki zaman soru cümlelerinde ise özneden önce “am / is / are” yardımcı fiilleri kullanılır.
What is the vet doing? = Veteriner ne yapıyor?
What are the children doing? = Çocuklar ne yapıyor?
MATERYALİ AÇ

At the Animal Shelter / Hayvan Barınağı Konusunun Kazanımları

Students will be able to understand descriptions of what people/animals are doing at the moment.
Students will be able to talk about what people/animals are doing at the moment.
Students will be able to use simple utterances to describe what other people are doing at the moment.
Students will be able to understand short and simple texts about what people/animals are doing at the moment.

Anahtar Kelimeler:
The animal shelter = Hayvan barınağı, Present continuous tense = Şimdiki zaman

İlişkili Materyaller