5. Sınıf > Fen Bilimleri > Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Faktörler > Testleri

Dersler / Konular
HELLO!
Where Do You Study? / Nerede Okuyorsun?
School Subjects / Okul Dersleri
How Many? / Kaç Tane?
Likes and Dislikes / Sevdikleri ve Sevmedikleri
MY TOWN
Places in Town / Şehirdeki Yerler
Giving Directions / Yol Tarifi Vermek
GAMES AND HOBBIES
Hobbies / Hobiler
Likes and Dislikes / Sevdikleri ve Sevmedikleri
Can - Can’t / Yapabilmek - Yapamamak
MY DAILY ROUTINE
Daily Routines / Günlük İşler
Telling the Time (What Time?) / Zamanı Söylemek (Saat Kaç?)
Telling the Time (When?) / Zamanı Söylemek (Ne zaman?)
Numbers (1-100) / Sayılar (1-100)
HEALTH
Our Body and Our Health / Vücudumuz ve Sağlığımız
Health Problems / Sağlık Problemleri
Should - Shouldn’t / Yapmalı - Yapmamalı
MOVIES
Characters - People / Karakterler - İnsanlar
Film Types / Film Türleri
Telling the Time and Days (What Time? - When?) / Zamanı ve Günleri Söylemek (Saat Kaç? - Ne Zaman?)
PARTY TIME
Birthday Party / Doğum Günü Partisi
Telling the Days and Months (When?) / Günleri ve Ayları Söylemek (Ne Zaman?)
Hello - Good bye / Merhaba - Hoşça kal
FITNESS
Fitness Activities / Spor Faaliyetleri
Can - Can’t / Yapabilmek - Yapamamak
Let’s - How About? - Shall We? / Haydi - Ne Dersin? - Yapalım mı?
THE ANIMAL SHELTER
At the Animal Shelter / Hayvan Barınağı
At the Zoo / Hayvanat Bahçesinde
On the Farm / Çiftlikte
Can I? - Can We? / Yapabilir miyim? - Yapabilir miyiz?
FESTIVALS
Festivals Around the World / Dünyadaki Festivaller
Numbers (101-1000) / Sayılar (101-1000)
1. ÜNİTE
DOĞAL SAYILAR
En Çok Dokuz Basamaklı Doğal Sayıları Okuma ve Yazma
Doğal Sayıların Bölükleri, Basamakları ve Basamak Değerleri
Kuralı Verilen Sayı ve Şekil Örüntülerinin İstenen Adımlarını Oluşturma
DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER
En Çok Beş Basamaklı Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Yapma
En Çok Beş Basamaklı Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Yapma
Zihinden Toplama ve Çıkarma
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme
En Çok Üç Basamaklı İki Doğal Sayının Çarpma İşlemini Yapma
En Çok Dört Basamaklı Bir Doğal Sayıyı, En Çok İki Basamaklı Bir Doğal Sayıya Bölme
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme
Doğal Sayılarla Bölme İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme
Doğal Sayılarla Zihinden Çarpma İşlemlerinde Uygun Stratejiyi Belirleme ve Kullanma
Son Üç Basamağı Sıfır Olan Sayıları 10, 100 ve 1000'e Kısa Yoldan Bölme
Bölme İşlemine İlişkin Problem Durumlarında Kalanı Yorumlama
Çarpma ve Bölme Arasındaki İlişki
Bir Doğal Sayının Karesini ve Küpünü Üslü İfade Olarak Gösterme ve Değerini Hesaplama
En Çok İki İşlem Türü İçeren Parantezli İfadelerin Sonucunu Bulma
Dört İşlem İçeren Problemleri Çözme
2. ÜNİTE
KESİRLER
Birim Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama
Tam Sayılı Kesri Bileşik Kesre, Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Dönüştürme
Doğal Sayı ile Bileşik Kesri Karşılaştırma
Kesirleri Sadeleştirme, Genişletme ve Denk Kesirler
Payları veya Paydaları Eşit Kesirleri Sıralama
Bir Çokluğun İstenen Basit Kesir Kadarını ve Basit Kesir Kadarı Verilen Bir Çokluğun Tamamını Birim Kesirlerden Yararlanarak Hesaplama
Basit Kesir Kadarı Verilen Bir Çokluğun Tamamını Birim Kesirlerden Yararlanarak Hesaplama
KESİRLERLE İŞLEMLER
Paydaları Eşit veya Birinin Paydası Diğerinin Paydasının Katı Olan İki Kesrin Toplama İşlemini Yapma ve Anlamlandırma
Paydaları Eşit veya Birinin Paydası Diğerinin Paydasının Katı Olan İki Kesrin Çıkarma İşlemini Yapma ve Anlamlandırma
Paydaları Eşit veya Birinin Paydası Diğerinin Paydasının Katı Olan Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Gerektiren Problemleri Çözme
3. ÜNİTE
ONDALIK GÖSTERİM
Bir Bütün 10, 100 veya 1000 Eş Parçaya Bölündüğünde, Ortaya Çıkan Kesrin Birimlerinin Ondalık Gösterimle İfade Edilebileceğini Belirleme
Paydası 10, 100 veya 1000 Olan Bir Kesri Ondalık Gösterim Şeklinde İfade Etme
Ondalık Gösterimde Tam Kısım ve Ondalık Kısımdaki Rakamların Bulunduğu Basamağın Değeriyle İlişkisini Anlama
Paydası 10, 100 veya 1000 Olacak Şekilde Genişletilebilen veya Sadeleştirilebilen Kesirlerin Ondalık Gösterimini Yazma ve Okuma
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri Yapma
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Çıkarma İşlemleri Yapma
YÜZDELER
Paydası 100 Olan Kesirleri Yüzde Sembolü (%) ile Gösterme
Bir Yüzdelik İfadeyi Aynı Büyüklüğü Temsil Eden Kesir Ve Ondalık Gösterimle İlişkilendirme
Kesir, Ondalık ve Yüzdelik Gösterimlerle Belirtilen Çoklukları Karşılaştırma
Bir Çokluğun Belirtilen Bir Yüzdesine Karşılık Gelen Miktarı Bulma
4. ÜNİTE
TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER
Doğru, Doğru Parçası, Işını Açıklama ve Sembolle Gösterme
Bir Noktanın Diğer Bir Noktaya Göre Konumunu Yön ve Birim Kullanarak İfade Etme
Bir Doğru Parçasına Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme
Bir Açının Dar, Dik Ya Da Geniş Açılı Olduğunu Belirleme
Bir Doğruya Üzerindeki veya Dışındaki Bir Noktadan Dikme Çizme
Bir Doğru Parçasına Paralel Doğru Parçaları İnşa Etme
ÜÇGEN VE DÖRTGENLER
Çokgenleri İsimlendirme, Oluşturma ve Temel Elemanlarını Tanıma
Üçgenleri Sınıflandırma
Dikdörtgen, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Temel Elemanlarını Belirleme ve Çizme
Üçgen ve Dörtgenlerin İç Açılarının Ölçüleri Toplamını Belirleme ve Verilmeyen Açıyı Bulma
5. ÜNİTE
VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME
Veri Toplamayı Gerektiren Araştırma Soruları Oluşturma
Araştırma Sorularına İlişkin Verileri Toplama, Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiğiyle Gösterme
Sıklık Tablosu veya Sütun Grafiği ile Gösterilmiş Verileri Yorumlamaya Yönelik Problemleri Çözme
UZUNLUK VE ZAMAN ÖLÇME
Uzunluk Ölçme Birimlerini Tanıma Ve İlgili Problemleri Çözme
Üçgen ve Dörtgenlerin Çevre Uzunluklarını Hesaplama, Verilen Bir Çevre Uzunluğuna Sahip Farklı Şekiller Oluşturma
Zaman Ölçme Birimlerini Tanıma, Birbirine Dönüştürme ve İlgili Problemleri Çözme
6. ÜNİTE
ALAN ÖLÇME
Dikdörtgenin Alanını Hesaplama
Belirlenen Bir Alanı Santimetrekare ve Metrekare Birimleriyle Tahmin Etme
Verilen Bir Alana Sahip Farklı Dikdörtgenler Oluşturma
Dikdörtgenin Alanını Hesaplamayı Gerektiren Problemleri Çözme
GEOMETRİK CİSİMLER
Dikdörtgenler Prizmasını Tanıma ve Temel Elemanlarını Belirleme
Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Açınımlarını Çizme
Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanını Hesaplamayı Gerektiren Problemleri Çözme
KONUŞMA, DİNLEME VE İZLEME
Hazırlıksız Konuşma ve Tartışma
Soru Sorma ve Sorulara Cevap Verme
Hazırlıklı Konuşma ve Sunu
Dinlediklerini ve İzlediklerini Ön Bilgilerle Karşılaştırma
Dinleme Çıkarımları (Amaç, Sebep ve Koşul Sonuç Cümleleri - Öznel ve Nesnel Yargılar)
Dinlediklerini ve İzlediklerini Özetleme
Dinlediklerinin ve İzlediklerinin İçeriğini Değerlendirme
Gerçek ve Kurgusal Unsurları Ayırt Etme
Metni Türüne Uygun Canlandırma
AKICI OKUMA
Uygun Hızda ve Akıcı Okuma
Yazım Kurallarına ve Noktalama İşaretlerine Dikkat Ederek Okuma
STRATEJİLERİ KAVRAMA VE UYGULAMA
Anlama Stratejileri
Anlatma Stratejileri
GÖRSELLERDEN, BASILI VE DİJİTAL KAYNAKLARDAN YARARLANMA
Okuduğunu Anlamlandırmada Görsellerden Yararlanma
Konuşmayı, Sunuyu ve Yazıyı Görsel Ögelerle Destekleme
Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliğini Sorgulama
Bilgi Kaynaklarını Etkili Kullanma
ANLAMA VE METNİ DEĞERLENDİRME
Başlık ve İçerik Uyumunu Sorgulama
Metni Yorumlarken Metinden Aktarım Yapma
Metindeki Kahramanların Özelliklerini Belirleme
Metinler Arası Karşılaştırma Yapma
Konuyu, Ana Fikri ve Ana Duyguyu Belirleme
Söz Sanatları (Benzetme ve Kişileştirme)
Hikâye Unsurları
Metni Özetleme ve Yorumlama
Çıkarım Yapma (Amaç, Sebep ve Koşul Sonuç Cümleleri-Öznel ve Nesnel Yargılar-Karşılaştırma Cümleleri)
METİN TÜRLERİNİ AYIRT ETME
Hikâye Edici Metinler (Öykü, Roman, Masal, Fabl, Destan, Efsane, Anı, Tiyatro)
Bilgilendirici Metinler (Bilimsel, Tarihî, Gezi Yazıları; Eleştiri, Deneme, Biyografi, Otobiyografi)
Şiir ve Başlıca Özellikleri
Medya Metinlerini Değerlendirme
GEÇİŞ VE BAĞLANTI İFADELERİ
Yönlendirici İfadeler (Ama, Fakat, Oysa, Ancak)
Bağlama Ögeleri (Çünkü, Ve, Veya, Özellikle, Açıkça)
SÖZ VARLIĞI VE KELİME BİLGİSİ
Anlamını Bilmediği Sözcüklerin Anlamını Öğrenme
Kelimenin Cümlede Kazandığı Anlamlar (Gerçek, Mecaz, Terim Anlam)
Kelime Seçimine Özen Gösterme (Kelimelerin Türkçelerini Kullanma)
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler
Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler
Atasözü, Deyim ve Özdeyişler
METİN YAZMA
Hikâye Edici Metinler Yazma
Paragraf Yazma
Bir İşin veya İşlemin Basamaklarını Sırasıyla Yazma
Bilgilendirici Metinler Yazma
Şiir Yazma
Dilekçe Yazma ve Form Doldurma
Yazdıklarını Gözden Geçirme, Düzeltme ve Paylaşma
NOKTALAMA İŞARETLERİ
Noktalama İşaretleri 1 (Nokta, Virgül; Soru ve Ünlem İşareti, İki ve Üç Nokta)
Noktalama İşaretleri 2 (Noktalı Virgül, Kısa ve Uzun Çizgi Kesme ve Tırnak İşareti)
Noktalama İşaretleri 3 (Yay ve Köşeli Ayraç, Eğik Çizgi, Denden İşareti)
YAZIM KURALLARI VE SES OLAYLARI
Sayıların ve Kısaltmaların Yazımı
Büyük Harflerin Yazımı
Ünlü Düşmesi
Ünsüz Yumuşaması ve Ünsüz Sertleşmesi
Ünlü Daralması - Ünsüz Türemesi
KÖK VE EKLERİ AYIRT ETME
Çekim Eklerini Ayırt Etme
Yapım Eklerinin İşlevleri
TEMALAR
Erdemler
Doğa ve Evren
Millî Kültürümüz
Millî Mücadele ve Atatürk
Hak ve Özgürlükler
Sağlık ve Spor
Sanat
Bilim ve Teknoloji
YARDIMCI KONULAR
Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler
Yazımı Karıştırılan Kelimeler
Mi De Ki’nin Yazımı
Amaç, Sebep, Koşul-Sonuç Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Sözel Zekâ
Yansıma Kelimeler İkilemeler ve Pekiştirme
BİREY VE TOPLUM
Neden Sosyal Bilgiler Öğreniyoruz?
Olayların Farklı Etkileri
Birlikte Yaşam
Çocuk Hakları
KÜLTÜR VE MİRAS
İlk Uygarlıklar
Güzel Ülkem
Kültürel Özelliklerimiz
Kültürümüz Birliğimizdir
Geçmişten Günümüze Kültürümüz
İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
Yeryüzü Şekillerini Tanıyalım
İklimin İnsan Yaşamına Etkileri
Yaşamak İçin Nereleri Seçeriz?
Doğal Afetler ve Çevre Sorunları
Doğal Afetlerin Etkileri
BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
Teknolojik Gelişmeler
Doğru ve Güvenilir Bilgiye Nasıl Ulaşırız?
Güvenli İnternet Kullanımı
Her Şey Düşlemekle Başlar
Araştırmalarda Kaynak Kullanma
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
Ekonomik Faaliyetler
Meslekler
Ekonomik Faaliyetlerin Hayatımıza Etkileri
Üretim, Dağıtım, Tüketim
Ekonomi İçin Yeni Fikirler
Bilinçli Bir Şekilde Tüketiyorum
ETKİN VATANDAŞLIK
İhtiyaçlarımız ve Kurumlar
Yönetim Birimlerinin Görevleri
Temel Haklarımız
Millî Egemenlik ve Bağımsızlık Sembollerimiz
KÜRESEL BAĞLANTILAR
Yaşadığım İlden Dünyanın Diğer Ucuna
Teknoloji Hızla Gelişiyor
Turizmin Kazançları
Ortak Mirasımız
GÜNEŞ, DÜNYA VE AY İLİŞKİSİ
Güneş’in Yapısı ve Özellikleri
Güneş’in Yapısı ve Özellikleri
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri
Ay’ın Hareketleri ve Evreleri
Ay’ın Hareketleri
Ay’ın Evreleri
Güneş, Dünya ve Ay
Güneş, Dünya ve Ay’ın Birbirlerine Göre Hareketleri
CANLILAR DÜNYASI
Canlıları Tanıyalım
Canlıların Benzerlik ve Farklılıkları
Bitkiler
Hayvanlar
Mantarlar
Mikroskobik Canlılar
KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME
Kuvvetin Ölçülmesi
Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi
Dinamometre Tasarlayalım
Sürtünme Kuvveti
Günlük Yaşamda Sürtünme Kuvveti
Sürtünme Kuvvetinin Harekete Etkisi
MADDE VE DEĞİŞİM / MADDE VE DOĞASI
Maddenin Hal Değişimi
Erime, Süblimleşme ve Donma
Buharlaşma ve Kaynama
Yoğuşma ve Kırağılaşma
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
Isı ve Sıcaklık
Isı ve Sıcaklık Arasındaki Temel Farklar
Isı Alışverişi
Isı Maddeleri Etkiler
Isı Etkisiyle Maddelerin Genleşmesi ve Büzülmesi
Günlük Yaşamımızda Genleşme ve Büzülmenin Etkileri
IŞIĞIN YAYILMASI
Işığın Yayılması
Işığın Yayılması
Işığın Yansıması
Işığın Düzgün ve Pürüzlü Yüzeylerdeki Yansıması
Yansıma Kuralları
Işığın Maddeyle Karşılaşması
Maddelerin Işığı Geçirme Durumlarına Göre Sınıflandırılması
Tam Gölge
Tam Gölgenin Oluşumu
Tam Gölgenin Durumunu Etkileyen Değişkenler
İNSAN VE ÇEVRE / CANLILAR VE YAŞAM
Biyoçeşitlilik
Biyoçeşitliliğin Doğal Yaşam İçin Önemi
Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Faktörler
İnsan ve Çevre İlişkisi
İnsan ve Çevre Arasında Karşılıklı Etkileşim
Yakın Çevremizdeki Sorunları Birlikte Çözelim
İnsan Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Çevre Sorunları
Yıkıcı Doğa Olayları
Yıkıcı Doğa Olayları
ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
Elektrik Devresi Şemasını Çizme ve Elektrik Devresi Kurma
Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler
Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler
ALLAH İNANCI
Allah (c.c.) Vardır ve Birdir
Allah (c.c.) Yaradandır
Allah (c.c.) Rahman ve Rahîmdir
Allah (c.c.) Görür ve İşitir
Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter
Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı
RAMAZAN VE ORUÇ
Ramazan Orucu ve Önemi
Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar
Kültürümüzde Ramazan ve Oruç
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (a.s.)
Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı
ADAP VE NEZAKET
Nezaket Kuralları
Selamlaşma Adabı
İletişim ve Konuşma Adabı
Sofra Adabı
Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler
Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve Anlamı
HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları
Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları
Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)
Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve Anlamı
ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ
Mimarimizde Dinin İzleri
Musikimizde Dinin İzleri
Edebiyatımızda Dinin İzleri
Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Süleyman (a.s.)