4. Sınıf > Türkçe > Deyim ve Atasözlerinin Metnin Anlamına Katkısını Belirleyelim > Ödevleri

Dersler / Konular
IN THE CLASSROOM
Classroom Instructions / Sınıf Yönergeleri
May I ...? / ... Bilir Miyim?
Numbers (1-50) / Sayılar (1-50)
NATIONALITY
Our World / Dünyamız
Where Are You From? / Nerelisin?
CARTOON CHARACTERS
Can - Can't / Yapabilmek - Yapamamak
My - Your / Benim - Senin
FREE TIME
Likes and Dislikes / Sevdikleri ve Sevmedikleri
Do You Like ...? / ... Sever Misin?
MY DAY
Daily Routines / Günlük İşler
Time and Days / Zaman ve Günler
FUN WITH SCIENCE
In The Lab / Laboratuvarda
Where Is It? / O Nerede?
JOBS
Jobs / Meslekler
Likes and Dislikes / Sevdikleri ve Sevmedikleri
MY CLOTHES
Clothes and The Weather / Giysiler ve Hava
Seasons and The Weather / Mevsimler ve Hava
MY FRIENDS
Characters - People / Karakterler - İnsanlar
FOOD AND DRINKS
Food and Drinks / Yiyecek ve İçecekler
Are You Hungry? / Aç Mısın?
BİREY VE TOPLUM
Kimlik Kartlarım
Yaşam Öyküm
İlgi, İhtiyaç ve Yeteneklerimiz
Benden Farklı Olanlar
Farklılıklara Saygı Gösterelim
KÜLTÜR VE MİRAS
Aile Tarihini Oluşturalım
Millî Kültürümüz
Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları
Millî Mücadele’den Bağımsızlığa
İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
Nerede Yaşıyorum?
Haydi, Kroki Çizelim
Doğal ve Beşerî Unsurlar
Hava Nasıl Olacak?
Eserlerimize Konu Olan Yerler
Doğal Afetlere Hazırlanalım
BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
Teknolojik Aletler
Yaşamı Kolaylaştırma
Gelişen Teknoloji
Ürün Tasarlıyorum
Teknolojiyi Doğru Kullanma
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
İstek ve İhtiyaçlarımızı Ayıralım
Başlıca Ekonomik Faaliyetler
Tüketirken Bilinçli Olalım
Kendi Bütçemizi Oluşturalım
İsraftan Kaçınalım
ETKİN VATANDAŞLIK
Çocuk Hakları
Sorumluluklarımın Sonuçlarını Üstleniyorum
Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler
Bağımsız Ülke, Özgür Birey
KÜRESEL BAĞLANTILAR
Farklı Ülkeleri Tanıyalım
Komşularımız ve Türk Dünyası
Farklı Kültürleri Tanıyalım
1. ÜNİTE: YER KABUĞU VE DÜNYA'MIZIN HAREKETLERİ
Yer Kabuğunda Neler Var?
Kayaçlar
Fosiller
Dünya’mızın Hareketleri
Dünya’nın Dönme ve Dolanma Hareketleri
2. ÜNİTE: BESİNLERİMİZ
Besinler ve Özellikleri
Canlı Hayatı ve Besinler
Su ve Mineraller
Besinlerin Tazeliğinin ve Doğallığının Önemi
Dengeli Beslenme
Alkol ve Sigaranın İnsan Sağlığına Etkileri
3. ÜNİTE: KUVVETİN ETKİLERİ
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri
Kuvvetin Hareket Kazandırma ve Şekil Değiştirme Etkisi
Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet
Mıknatıs ve Kutupları
Mıknatısın Etki Ettiği Maddeler
Mıknatısların Günlük Yaşamdaki Kullanım Alanları
4. ÜNİTE: MADDENİN ÖZELLİKLERİ
Maddeyi Niteleyen Özellikler
Maddeleri Niteleyen Temel Özellikler
Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
Maddelerin Kütlesi ve Hacmi
Ölçülebilir Özelliklerini Kullanarak Maddeyi Tanımlama
Maddenin Hâlleri
Maddenin Hâllerinin Temel Özelliklerini Karşılaştırma
Maddenin Hâlleri
Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi
Maddelerin Isınması ve Soğuması
Maddelerin Isı Etkisiyle Hal Değiştirmesi
Saf Madde ve Karışım
Maddelerin Saf Madde ve Karışım Olarak Sınıflandırılması
Karışımların Ayrılması
Karışımların Ayrılmasının Önemi
5. ÜNİTE: AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ
Aydınlatma Teknolojileri
Geçmişten Günümüze Aydınlatma
Uygun Aydınlatma
Uygun Aydınlatma Nedir? Nasıl Yapılır?
Aydınlatma Araçlarının Tasarruflu Kullanılmasının Önemi
Işık Kirliliği
Işık Kirliliği ve Olumsuz Etkileri
Işık Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Çözümler
Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri
Geçmişte ve Günümüzde Kullanılan Ses Teknolojileri
Şiddetli Ses Üreten Araçların Olumlu ve Olumsuz Etkileri
Ses Kirliliği
Ses Kirliliği ve Olumsuz Etkileri
Ses Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Çözümler
6. ÜNİTE: İNSAN VE ÇEVRE
Bilinçli Tüketici
Kaynakları Tasarruflu Kullanalım
Kaynakların Geri Dönüşümünün Önemi
7. ÜNİTE: BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ
Basit Elektrik Devreleri
Basit Elektrik Devresini Oluşturan Devre Elemanları
Basit Elektrik Devresi Kuralım
1. ÜNİTE
Doğal Sayılar
4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayıları Okuyup Yazalım
10 000’e Kadar Yüzer ve Biner Sayalım
Doğal Sayıların Bölüklerini, Basamaklarını ve Basamak Değerlerini Belirleyelim
Doğal Sayıları En Yakın Onluğa veya Yüzlüğe Yuvarlayalım
Doğal Sayıları Sıralayalım
Sayı Örüntüleri Oluşturalım ve Kuralını Açıklayalım
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 1
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Yapalım
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 1
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Yapalım
Zihinden Çıkarma İşlemi Yapalım
2. ÜNİTE
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 2
Toplamı Tahmin Edelim ve Tahminimizi İşlem Sonucu ile Karşılaştıralım
Doğal Sayıları 100’ün Katlarıyla Zihinden Toplayalım
Toplama İşlemiyle İlgili Problem Çözelim
Toplama İşlemiyle ilgili Problem Kuralım
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 2
Farkı Tahmin Edelim ve Tahminimizi İşlem Sonucu ile Karşılaştıralım
Toplama ve Çıkarma İşlemiyle İlgili Problem Çözelim
Toplama ve Çıkarma İşlemiyle İlgili Problem Kuralım
3. ÜNİTE
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Yapalım
Sayıların Birbirleriyle Çarpılma Sırasını Değiştirip Çarpımları İnceleyelim
Kısa Yoldan Çarpma İşlemi Yapalım
10, 100 ve 1000 ile Zihinden Çarpma İşlemi Yapalım
Çarpımı Tahmin Edelim ve Tahminimizi İşlem Sonucu ile Karşılaştıralım
Çarpma İşlemiyle İlgili Problem Çözelim
Çarpma İşlemiyle İlgili Problem Kuralım
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Yapalım
10, 100 ve 1000’le Zihinden Bölme İşlemi Yapalım
Bölümü Tahmin Edelim ve Tahminimizi İşlem Sonucu ile Karşılaştıralım
Çarpma ve Bölme Arasındaki İlişkiyi İnceleyelim
Bölme İşlemiyle İlgili Problem Çözelim
Bölme İşlemiyle İlgili Problem Kuralım
Aralarında Eşitlik Olan İki Matematiksel İfadedeki Verilmeyen Sayıyı Bulalım
Aralarında Eşitlik Olmayan İki Matematiksel İfadenin Eşit Olması İçin Gereken İşlemleri Yapalım
4. ÜNİTE
Kesirler
Kesir Çeşitlerini Öğrenelim ve Modelle Gösterelim
Birim Kesirleri Karşılaştırıp Sıralayalım
Bir Çokluğun Belirtilen Basit Kesir Kadarını Bulalım
Paydaları Eşit Kesirleri Karşılaştıralım
Kesirlerle İşlemler
Paydaları Eşit Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi Yapalım
Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemiyle İlgili Problem Çözelim
Zaman Ölçme
Zaman Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiyi Öğrenelim
Zaman Ölçme Birimleriyle İlgili Problem Çözelim
Zaman Ölçme Birimleriyle İlgili Problem Kuralım
Veri Toplama ve Değerlendirme
Sütun Grafiğini İnceleyip Yorumlayalım
Verileri Düzenleyip Sütun Grafiği Oluşturalım
Veri Toplayıp Verileri Grafik ve Tablo Şeklinde Sunalım
Grafik ve Tabloları Kullanarak Problem Çözelim
Grafik ve Tablolarla İlgili Problem Kuralım
5. ÜNİTE
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Üçgen, Kare ve Dikdörtgenin Kenarlarını, Köşelerini İsimlendirelim
Kare ve Dikdörtgenin Kenar Özelliklerini Belirleyelim
Üçgenleri Kenar Uzunluklarına Göre Sınıflandıralım
Açınımı Verilen Küpü Oluşturalım
Çizimi Verilen Modellere Uygun Yapılar Oluşturalım
Geometride Temel Kavramlar
Düzlemi Tanıyalım
Açının Kenarlarını, Köşesini Belirleyip Açıyı İsimlendirelim ve Sembolle Gösterelim
Açıları Standart Olmayan Birimlerle Ölçelim
Açıları Ölçüp Hangi Çeşit Açı Olduğunu Belirleyelim
Ölçüsü Verilen Açıyı Oluşturalım
Uzamsal İlişkiler
Şekillerin ve Modellerin Simetri Doğrusunu Belirleyip Çizelim
Verilen Şeklin Doğruya Göre Simetriğini Çizelim
Uzunluk Ölçme
Milimetrenin Kullanım Alanlarını Öğrenelim
Uzunluk Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiyi Öğrenelim
Uzunlukları Tahmin Edelim ve Ölçme Yaparak Sonucu Tahminimizle Karşılaştıralım
Uzunluk Ölçme Birimleriyle İlgili Problem Çözelim
6. ÜNİTE
Çevre Ölçme
Kare ve Dikdörtgenin Çevre Uzunlukları ile Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişkiyi Belirleyelim
Aynı Çevre Uzunluğuna Sahip Farklı Geometrik Şekiller Oluşturalım
Çevre Uzunluklarıyla İlgili Problem Çözelim
Çevre Uzunluklarıyla İlgili Problem Kuralım
Alan Ölçme
Şekillerin Alanını Birimkarelerle Ölçelim
Kare ve Dikdörtgenin Alanlarını Farklı Yöntemleri Kullanarak Hesaplayalım
Tartma
Kilogram ve Gram Arasındaki İlişkiyi Öğrenelim
Ton ve Miligramın Kullanıldığı Yerleri Öğrenelim
Kütle Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiyi Öğrenip Birimleri Birbirine Dönüştürelim
Tartmayla İlgili Problem Çözelim
Tartmayla İlgili Problem Kuralım
Sıvı Ölçme
Mililitrenin Kullanıldığı Yerleri Belirtelim, Litre ve Mililitre Arasında Dönüşüm Yapalım
Litre ve Mililitreyi Bir Arada Kullanalım
Sıvıların Miktarını Tahmin Edelim, Tahminimizi Ölçme Sonucuyla Karşılaştıralım
Litre ve Mililitreyle İlgili Problem Çözelim
Litre ve Mililitreyle İlgili Problem Kuralım
DİNLEME/İZLEME
Görsellerden Yararlanarak Dinleyeceğimiz ve İzleyeceğimiz Metnin Konusunu Tahmin Edelim
Olayların Nasıl Gelişeceğini ve Sonuçlanacağını Tahmin Edelim
Dinlediğimiz ve İzlediğimiz Metni Ana Hatlarıyla Anlatalım
Bilmediğimiz Kelimelerin Anlamını Tahmin Edelim
Dinlediklerimizin ve İzlediklerimizin Konusunu Belirleyelim
Dinlediklerimizin, İzlediklerimizin Ana Fikrini ve Ana Duygusunu Belirleyelim
Dinlediklerimizle ve İzlediklerimizle İlgili Soruları Cevaplayalım
Dinlediklerimize ve İzlediklerimize Farklı Başlıklar Bulalım
Dinlediklerimizle ve İzlediklerimizle İlgili Görüşlerimizi Söyleyelim
Dinlediğimiz ve İzlediğimiz Metinleri Canlandıralım
Dinlediklerimizin ve İzlediklerimizin İçeriğini Değerlendirelim
Dinleme Stratejilerini Uygulayalım
Konuşmacının Sözlü Olmayan Mesajlarını Fark Edelim
KONUŞMA
Konuşmalarımızda Kelimeleri Anlamlarına Uygun Kullanalım
Hazırlıksız Konuşmalar Yaparken Nelere Dikkat Edelim?
Hazırlıklı Konuşmalar Yaparken Nelere Dikkat Edelim?
Sınıf İçindeki Tartışma ve Konuşmalara Katılalım
Konuşmalarımızda Türkçe Kelimeler Kullanalım
OKUMA
Noktalama İşaretlerine Dikkat Ederek Okuyalım
Vurgu, Tonlama ve Telaffuza Dikkat Ederek Okuyalım
Şiir Okuyalım
Metinleri Türün Özelliklerine Uygun Biçimde Okuyalım
Okuma Stratejilerini Uygulayarak Okuyalım
SÖZ VARLIĞI
Kelimelerin Zıt Anlamlılarını Bulalım
Kelimelerin Eş Anlamlılarını Bulalım
Eş Sesli Kelimelerin Anlamlarını Ayırt Edelim
Metinlerdeki Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Sözcükleri Belirleyelim
Deyim ve Atasözlerinin Metnin Anlamına Katkısını Belirleyelim
Bağlamdan Yararlanarak Bilmediğimiz Kelime Ve Kelime Gruplarının Anlamını Tahmin Edelim
ANLAMA
Görsellerle İlgili Soruları Cevaplayalım
Görsellerden ve Başlıktan Yararlanarak Okuyacağımız Metnin Konusunu Tahmin Edelim
Okuduklarımızı Ana Hatlarıyla Anlatalım
Okuduğumuz Metnin Konusunu Belirleyelim
Okuduğumuz Metinlerin Ana Fikrini ve Ana Duygusunu Belirleyelim
Okuduğumuz Metinle İlgili Soruları Cevaplayalım
Okuduğumuz Metinle İlgili Sorular Soralım
Okuduğumuz Metindeki Hikâye Unsurlarını Belirleyelim
Okuduğumuz Metne Uygun Başlıklar Belirleyelim
Şekil, Sembol ve İşaretlerin Anlamlarını Öğrenelim
Metinlerin Türünü Ayırt Edelim
Metinleri Oluşturan Ögeleri Tanıyalım
Yönergeleri Kavrayalım
Metindeki Gerçek Ve Hayalî Ögeleri Ayırt Edelim
Metindeki Kahramanların Özelliklerini Karşılaştıralım
Okuduklarımızla İlgili Çıkarımlar Yapalım
Görsellerle Okuduğumuz Metnin İçeriğini İlişkilendirelim
Metindeki Bazı İfadelerin Neden Farklı Yazıldığını Belirleyelim
Metinler Arası Karşılaştırma Yapalım
Dijital Metinlerdeki Mesajı Fark Edelim
Medya Metinlerini Değerlendirelim
Grafik, Tablo ve Çizelgelerle İlgili Soruları Cevaplayalım
Bilgi Kaynaklarından Nasıl Yararlanacağımızı Öğrenelim
Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliğini Sorgulayalım
Okuduğumuz metindeki olaylara ilişkin düşüncelerimizi Söyleyelim
YAZMA
Şiir Yazalım
Bir İşin İşlem Basamaklarına İlişkin Yönergeler Yazalım
Hikâye Yazalım
Bilgilendirici Metinler Yazalım
Masal Yazalım
Görselleri İlişkilendirerek Bir Olayı Anlatalım
Yazılarımızda Türkçe Kelimeler Kullanmaya Özen Gösterelim
Formları Yönergelerine Uygun Dolduralım
Büyük Harfleri ve Noktalama İşaretlerini Uygun Yerlerde Kullanalım
Yazılarımızda Eş Sesli Kelimeleri Anlamlarına Uygun Kullanalım
Yazılarımızı Zenginleştirmek İçin Çizim, Grafik ve Görseller Kullanalım
İmzanın Anlamını Öğrenelim
Kısaltmaları ve Kısaltmalara Gelen Ekleri Doğru Yazalım
Sayıları Doğru Yazalım
Yazılarımızda Bağlaçları Kuralına Uygun Kullanalım
Yazılarımızda Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Kelimeleri Kullanalım
Yazılarımızın Okunaklı ve Düzenli Olmasına Özen Gösterelim
Yazma Stratejilerini Uygulayalım
Pekiştirmeli Sözcükleri Doğru Yazalım
Yazdıklarımızı Okuyup Düzenleyelim
Yazdıklarımızı Paylaşalım
TEMALAR
Erdemler
Millî Kültürümüz
Millî Mücadele ve Atatürk
Birey ve Toplum
Doğa ve Evren
Sağlık ve Spor
Bilim ve Teknoloji
Çocuk Dünyası
YARDIMCI KONULAR
Ünlü ve Ünsüz Harfler
Ünlü Düşmesi
Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi)
Ünsüz Yumuşaması
Hece
Çekim Ekleri (Durum, İyelik ve Çoğul Ekleri)
Yapım Ekleri
Sözcük
Sözcük Türleri (Basit, Bileşik ve Türemiş Sözcükler)
Cümle
Anlamına Göre Cümle Çeşitleri (Olumlu, Olumsuz, Soru ve Ünlem Cümleleri)
Kurallı ve Devrik Cümleler
Adlar
Ad Türleri 1 (Özel Adlar ve Tür Adları)
Ad Türleri 2 (Tekil Adlar, Çoğul Adlar ve Topluluk Adları)
Adları Niteleyen ve Özelliklerini Belirten Sözcükler (Sıfatlar-Ön Adlar)
Adların Yerine Kullanılan Sözcükler (Zamirler-Adıllar)
Sözcükleri ve Cümleleri Birbirine Bağlayan Sözcükler (Bağlaçlar)
İş, Oluş, Hareket Bildiren Sözcükler (Fiiller-Eylemler)
İş, Oluş, Hareket Bildiren Sözcüklerde Zaman (Fiillerde Zaman-Eylemlerde Zaman)
İNSAN OLMAK
İnsanın Canlılar Arasındaki Özel Yeri
Haklarımla Varım
Temel İnsan Hakları
Benimle Büyüyen Haklarım ve Görevlerim
HAK, ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK
Hak, Özgürlük ve Sorumluluk Arasındaki İlişki
İnsan Olmanın Getirdiği Sorumluluklar
Çevremizdeki Haksızlıkları Fark Edelim
Haksızlıklara Duyarlı Olmak
Sorumluluk Üstlenmek
Saygı Duyan, Saygı Görür
Birlikte Huzurlu Yaşamak İçin
ADALET VE EŞİTLİK
Hepimiz Farklıyız
Adalet ve Eşitliği Ayırt Edelim
Eşitlik
Huzur mu, Kargaşa mı?
Empati Kurmak
UZLAŞI
Neden Anlaşamayız?
Uzlaşmalı mı?
Orta Yolu Bulmak
Anlaşmazlığın ve Uzlaşının Sonuçları
KURALLAR
Kural Nedir?
Hakların ve Özgürlüklerin Sınırı
Toplumsal Düzeni Sağlamada Kuralların Önemi
Kurallara Uyalım, Uymayanları Uyaralım
BİRLİKTE YAŞAMA
Benim Yurdum, Güzel Yurdum
Devlet Var, Düzen Var
Devletin Sorumlulukları
Yurttaşlık ve Sorumluluklar
Birlikte Yaşama Kültürü
GÜNLÜK HAYATTAKİ DİNÎ İFADELER
Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler
Dilek ve Dualarda Geçen Dinî İfadeler
Sübhâneke Duası ve Anlamı
İSLAM’I TANIYALIM
İslam’ın İnanç Esasları
İslam’ın Şartları
Kur’an-ı Kerim
Ayet, Sure ve Cüz
Bir Dua Tanıyorum: Âmentü Duası ve Anlamı
GÜZEL AHLAK
Din Güzel Ahlaktır
İnsani İlişkilerin Temeli: Sevgi ve Saygı
Bir Sure Tanıyorum: Fâtiha Suresi ve Anlamı
HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğduğu Çevreyi Tanıyalım
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ailesi
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli Davranışları
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine Yılları
Bir Dua Tanıyorum: Salli ve Barik Duaları ve Anlamları
DİN VE TEMİZLİK
İslam Dini ve Temizlik
Bedenimi ve Elbiselerimi Temiz Tutarım
Evimi ve Okulumu Temiz Tutarım
Çevremi Temiz Tutarım