Konu Anlatımları: Temel İnsan Hakları

Temel İnsan Hakları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi "Temel İnsan Hakları" konusunun Konu Anlatımı.

MATERYALİ AÇ

Temel İnsan Hakları Konusunun Kazanımları

Haklarına kendi yaşamından örnekler verir. Can, beden ve mal dokunulmazlığı, düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü, yaşama, çalışma, sağlık, eğitim, oyun, dinlenme vb. haklar üzerinde durulur.

İlişkili Materyaller