Testler: May I ...? / ... Bilir Miyim?

May I ...? / ... Bilir Miyim?

4. Sınıf İngilizce dersi "May I ...? / ... Bilir Miyim?" konusunun Testi.

Bir şey için izin isterken ve ya bir şey rica ederken ‘May I ...?’ kalıbını kullanırız. Cevap verirken ise ‘Yes,you may’ ya da ‘Sure’ ifadelerini kullanabiliriz.
Öğrenci: May I come in? (İçeri girebilir miyim?)
Öğretmen: Yes, you may. (Evet, girebilirsin.)
Öğrenci: May I speak? (Konuşabilir miyim?)
Öğretmen: Sure. ( Elbette)
Cevap olarak kullanacağımız başka kalıplar da vardır:
Of course: Tabii ki
Sorry, not right now: Üzgünüm, şimdi değil.
MATERYALİ AÇ

May I ...? / ... Bilir Miyim? Konusunun Kazanımları

Students will be able to understand short and clear utterances about permission.
Students will be able to make requests by using simple utterances.

Anahtar Kelimeler:
may, may i …?

İlişkili Materyaller