2. Sınıf

Yandaki filtreleri kullanarak daha kesin sonuçlar elde edebilirsiniz.
Dersler / Konular
WORDS
Words / Sözcükler
FRIENDS
What’s Your Name? / Adın Ne?
Hello! / Merhaba!
How Are You? / Nasılsın?
IN THE CLASSROOM
Please, ... / Lütfen, ...
Instructions / Yönergeler
Excuse me? / Affedersiniz?
NUMBERS
Numbers (1-10) / Sayılar (1-10)
Classroom Objects / Sınıf Nesneleri
How Old ...? / Yaşın Kaç ...?
How Many ...? / Kaç Tane ...?
COLOURS
Colours / Renkler
What Colour ...? / Ne Renk?
Numbers (How Many ...?) / Sayılar (Kaç Tane ...?)
Likes / Beğeniler
AT THE PLAYGROUND
Let’s ... / Haydi ...
Do You ...? / Yapar Mısın?
BODY PARTS
Body Parts / Vücudumuzun Bölümleri
What Is This? / Bu Nedir?
Instructions / Yönergeler
PETS
Pets / Evcil Hayvanlar
Where ...? - There are... / Nerede ...? - Var
FRUITS
Fruits / Meyveler
Do You Like ...? / Sever misin?
Instructions / Yönergeler
ANIMALS
Animals / Hayvanlar
Can - Can’t / Yapabilmek - Yapamamak
Can You ...? / Yapabilir misin?
Like - Don’t Like / Beğenmek - Beğenmemek
DİNLEME/İZLEME
Görsellerden Yararlanarak Metnin Konusunu Tahmin Edelim
Olayların Nasıl Gelişeceğini ve Sonuçlanacağını Tahmin Edelim
Olayları Oluş Sırasına Göre Anlatalım
Dinlediklerimizin ve İzlediklerimizin Konusunu Belirleyelim
Dinlediklerimizle ve İzlediklerimizle İlgili Sorular Soralım, Cevaplayalım
Dinlediklerimize ve İzlediklerimize Başlık Önerelim
Yönergeleri Takip Edelim ve Uygulayalım
Dinleme Kurallarına Uyalım
Beden Dilini Öğrenelim
KONUŞMA
Kelimeleri Anlamlarına Uygun Kullanalım
Hazırlıksız Konuşma Yapalım
Tanıdığımız Kişileri, Yerleri ve Olayları Anlatalım
Konuşma Kuralları
OKUMA VE ANLAMA
Kaynakların Başlıklarından, İçindekiler ve Sözlük Bölümünden Yararlanalım
Noktalama İşaretlerine Dikkat Ederek Okuyalım
Vurgu, Tonlama ve Telaffuza Dikkat Ederek Okuyalım
Şiir Okuyalım
Farklı Yazı Karakterleri İle Yazılmış Yazıları Okuyalım
Okurken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Görselle Anlatılan Kelimeleri ve Anlamlarını Tahmin Edelim
Kelimelerin Zıt Anlamlılarını Tahmin Edelim
Kelimelerin Eş Anlamlılarını Tahmin Edelim
Görsellerle İlgili Soruları Cevaplayalım
Görsellerden Yararlanarak Metnin Konusunu Tahmin Edelim
Okuduğumuz Metni Anlatalım
Okuduğumuz Metnin Konusunu Belirleyelim
Okuduğumuz Metinle İlgili Soruları Cevaplayalım
Okuduğumuz Metne Uygun Başlık Belirleyelim
Şiiri ve Düzyazıyı Tanıyalım
Hikâye Unsurlarını Öğrenelim
Şekil, Sembol ve İşaretlerin Anlamlarını Öğrenelim
YAZMA
Anlamlı ve Kurallı Cümleler Yazalım
Şiir Yazalım
Kısa Metinler Yazalım
Yönerge Yazalım
Yazılarımızı Görsel Unsurlarla Destekleyelim
Formları Yönergelere Uygun Dolduralım
Yazılarımıza Uygun Başlık Belirleyelim
Büyük Harfin Kullanıldığı Yerleri Öğrenelim
Noktalama İşaretlerine Dikkat Ederek Yazalım
Yazma Çalışmaları Yapalım
Yazdıklarımızı Kontrol Edelim
Yazdıklarımızı Paylaşalım
Soru Ekini Doğru Yazalım
TEMALAR
Erdemler
Doğa ve Evren
Millî Kültürümüz
Millî Mücadele ve Atatürk
Birey ve Toplum
Sağlık ve Spor
Bilim ve Teknoloji
Çocuk Dünyası
YARDIMCI KONULAR
Harfler
Hece
Sözcük
Sözcüklerin Sözlük Sırasına Göre Sıralanması
Cümle
Soru Cümleleri
Ünlem Cümleleri
Kurallı ve Devrik Cümleler
Adlar(İsimler)
Ad Türleri 1 (Özel Adlar ve Tür Adları)
Ad Türleri 2 (Tekil ve Çoğul Adlar)
Adları Niteleyen ve Özelliklerini Belirten Sözcükler (Sıfatlar)
Adların Yerine Kullanılan Sözcükler (Zamirler)
İş, Oluş, Hareket Bildiren Sözcükler (Eylemler)
1. ÜNİTE: OKULUMUZDA HAYAT
Kendimizi Tanıtalım
Bireysel Farklılıklara Saygı Duyalım
Ders Araç ve Gereçlerini Hazırlayalım
Sınıftaki Karar Alma Süreçlerine Katılalım
Okulumuzun Çevresini Tanıyalım
Kaynakları ve Eşyaları Özenli Kullanalım
Etkinliklere Katılalım ve Çalışma Kurallarına Uyalım
Kendimizi İfade Ederken Nazik ve Açık Olalım
Dinleme Kurallarına Uyalım
Oyun Oynarken Kurallara Uyalım
Paramızı Harcarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
2. ÜNİTE: EVİMİZDE HAYAT
Akrabalarımızı Tanıyalım
Ailemiz ve Akrabalarımız Arasındaki İlişkiyi Anlatalım
Evimizin Adresini Öğrenelim
Evdeki Kişisel Eşyalarımızı Temiz ve Düzenli Kullanalım
Aile İçi Karar Alma Süreçlerine Katılalım
Evimizdeki Kaynakları Tasarruflu Kullanalım
Yardıma İhtiyaç Duyan İnsanlara Karşı Duyarlı Olalım
Gün İçinde Yapacaklarımızı Planlayalım
İstek ve İhtiyaçlarımız
3. ÜNİTE: SAĞLIKLI HAYAT
Sağlıklı Büyümek İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Öğün Listesi Hazırlayalım
Yemek Yerken Görgü Kurallarına Uyalım
Sağlıklı Bir Yaşam için Temizlik Gereklidir
Sağlıkla İlgili Kurumları ve Meslekleri Tanıyalım
Mevsimine Uygun Meyve ve Sebze Tüketelim
Mevsim Şartlarına Uygun Kıyafet Seçelim
4. ÜNİTE: GÜVENLİ HAYAT
Ulaşım Türlerini ve Araçlarını Sınıflandıralım
Yolculuk Ederken Kurallara Uyalım
Trafikte Yardımcı Olalım
Acil Durumlarda Yardım Alabileceğimiz Kurumları Öğrenelim
Teknolojik Araç ve Gereçleri Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Oyun Oynarken Güvenliğimize Dikkat Edelim
5. ÜNİTE: ÜLKEMİZDE HAYAT
Ülkemizin Yerini Öğrenelim
Bayrağımızın ve İstiklal Marşı’mızın Neyi Temsil Ettiğini Öğrenelim
Atatürk’ün Çocukluğunu Araştıralım
Millî Bayramlarla İlgili Etkinliklere Katılalım
Dinî Bayramların Anlamını ve Önemini Öğrenelim
Yakın Çevremizdeki Kültürel Miras Ögelerini Tanıyalım
Ülkemizde Yaşayan Farklı Kültürdeki İnsanlara Saygı Duyalım
Yakın Çevremizde Yapılan Üretim Faaliyetlerini Gözlemleyelim
6. ÜNİTE: DOĞADA HAYAT
Bitki ve Hayvanların Yaşam Şartlarını Karşılaştıralım
Bitki Yetiştirelim ve Hayvan Besleyelim
Doğal Unsurların İnsan Yaşamına Etkisi
Maddelerin Geri Dönüşümüne Katkıda Bulunalım
Doğa Olaylarını Tanıyalım
Doğal Afetleri Öğrenelim
Doğa Olayları ve Doğal Afetlere Karşı Önlem Alalım
Güneş’in Hareketlerini Gözlemleyip Yönleri Gösterelim
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
1. ÜNİTE
Doğal Sayılar
Nesnelerin Sayısını Belirleyip Rakamla Yazalım
Çoklukları Onluk ve Birliklerine Ayırıp Sayıyla Yazalım
Deste ve Düzineyi Öğrenelim
Bir Çokluktaki Nesne Sayısını Tahmin Edelim
Basamakların Adını Öğrenelim, Rakamların Basamak Değerini Bulalım
İleriye ve Geriye Doğru Birer Sayalım
İleriye ve Geriye Doğru İkişer Sayalım
İleriye ve Geriye Doğru Beşer Sayalım
İleriye ve Geriye Doğru Onar Sayalım
İleriye ve Geriye Doğru Üçer Sayalım
İleriye ve Geriye Doğru Dörder Sayalım
Sayı Örüntülerinin Kuralını ve Örüntüdeki Eksik Ögeyi Bulalım
Sayıları Karşılaştıralım
Sayıları Sıralayalım
Sıra Bildiren Sayıları Karşılaştıralım
Sayıların Hangi Onluğa Daha Yakın Olduğunu Belirleyelim
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 1
Eldesiz Toplama İşlemi Yapalım
Eldeli Toplama İşlemi Yapalım
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 1
Onluk Bozmadan Çıkarma İşlemi Yapalım
Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi Yapalım
Zihinden Çıkarma İşlemi Yapalım
2. ÜNİTE
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 2
Verilmeyen Toplananı Bulalım
Toplamı Tahmin Edip İşlemin Sonucuyla Karşılaştıralım
10 ve 10’un Katı Olan Sayıları Zihinden Toplayalım
Toplamları 50’yi Geçmeyen Sayıları Zihinden Toplayalım
Toplama İşlemiyle İlgili Problem Çözelim
Toplama İşlemiyle İlgili Problem Kuralım
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 2
Farkı Tahmin Edip İşlemin Sonucuyla Karşılaştıralım
Toplama ve Çıkarma İşlemleri Arasındaki İlişkiyi İnceleyelim - Verilmeyen Eksileni ve Çıkanı Bulalım
Çokluklar Arasındaki İlişkileri Sözel Olarak İfade Edelim
Eşit İşaretinin Anlamını Öğrenelim
Toplama ve Çıkarma İşlemiyle İlgili Problem Çözelim
Toplama ve Çıkarma İşlemiyle İlgili Problem Kuralım
Sıvı Ölçme
Sıvıların Miktarını Ölçüp Karşılaştıralım
Sıvı Ölçme Birimleriyle İlgili Problem Çözelim
3. ÜNİTE
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Şekilleri Kenar ve Köşe Sayılarına Göre Sınıflandıralım
Geometrik Şekillerden Nerelerde Yararlanabiliriz?
Geometrik Cisimleri Tanıyalım
Geometrik Cisimlerin ve Şekillerin Değişmeyen Biçimsel Özellikleri
Uzamsal İlişkiler
Yer, Yön ve Hareketi Belirtelim
Şekillerin Simetrik Olup Olmadığını Belirleyelim
Geometrik Örüntüler
Geometrik Örüntüdeki Eksik Ögeleri Belirleyip Örüntüyü Tamamlayalım
Bir Örüntüdeki İlişkiyi Kullanarak Yeni Örüntüler Oluşturalım
4. ÜNİTE
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
Çarpma İşleminin Anlamını Öğrenelim
Çarpma İşlemi Yapalım
Çarpanların Yerini Değiştirip Sonuçları Karşılaştıralım
Çarpma İşleminde 1 ve 0’ın Etkisini Belirleyelim
Çarpma İşlemiyle İlgili Problem Çözelim
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Bölme İşleminin Anlamını Öğrenelim
Bölme İşlemi Yapalım
5. ÜNİTE
Kesirler
Bütün, Yarım ve Çeyreği Modelle Gösterelim
Zaman Ölçme
Saatleri Okuyalım
Zaman Ölçü Birimleri Arasındaki İlişkiyi Öğrenelim
Zaman Ölçü Birimleriyle İlgili Problem Çözelim
Paralarımız
Kuruş ve Lira Arasındaki İlişkiyi Öğrenelim
Farklı Miktarlarda Paraları Karşılaştıralım
Paralarımızla İlgili Problem Çözelim
Paralarımızla İlgili Problem Kuralım
6. ÜNİTE
Veri Toplama ve Değerlendirme
Veri Toplayıp Tablo ve Grafik Oluşturalım
Uzunluk Ölçme
Standart Olmayan Farklı Uzunluk Ölçü Birimleriyle Ölçümler Yapalım
Standart Uzunluk Ölçme Araçlarını Tanıyalım
Uzunlukları Standart Araçlar Kullanarak Ölçelim
Uzunlukları Tahmin Edelim
Uzunluk Modeli Oluşturalım
Sayı Doğrusunu Tanıyalım
Uzunluk Ölçü Birimleriyle İlgili Problem Çözelim
Tartma
Nesneleri Tartıp Kütlelerini Karşılaştıralım
Tartma Birimleriyle İlgili Problem Çözelim