Testler: Cisimleri Özelliklerine Göre Sınıflandıralım

Cisimleri Özelliklerine Göre Sınıflandıralım

1. Sınıf Matematik dersi "Cisimleri Özelliklerine Göre Sınıflandıralım" konusunun Testi.

Günlük hayatta kullanılan basit cisimlerin, benzedikleri geometrik cisimlerim benzer özelliklerine göre sınıflandırılmasıdır.Cisimler yuvarlak ve köşeli olarak iki gruba ayrılmıştır.
MATERYALİ AÇ

Cisimleri Özelliklerine Göre Sınıflandıralım Konusunun Kazanımları

Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik şekillerle ilişkilendirir.

Anahtar Kelimeler:
Cisim özelliklerini sınıflandırma, basit cisim özellikleri, köşeli cisim, yuvarlak cisim

İlişkili Materyaller