1. Sınıf > İlk Okuma Yazma > V Sesi

Dersler / Konular
1. ÜNİTE: OKULUMUZDA HAYAT
Öğretmenim ve Arkadaşlarımla Tanışıyorum
Bireysel Farklılıklara Saygı Duyalım
Okula Gidiş ve Okuldan Dönüşlerde Uymamız Gereken Güvenlik Kuralları
Sınıfım Nerede?
Sınıfımızdaki Araç Gereçler ve Şeref Köşesi
Bayrak Töreninde Nasıl Davranmalıyız?
Okulumuzun Bölümleri
Okul Tuvaletlerimizi Temiz Tutalım
Okulumuzda Çalışanları Tanıyalım
Okul Çalışanlarından Hangi Durumlarda Yardım İstemeliyiz?
Sınıf Kurallarımız
Okulda Uymamız Gereken Kurallar
Nezaket Kuralları
Sınıf ve Okul İçi Etkinlerde Görev Alalım
Oyunlara Katılmaya ve Oyun Oynamaya İstekli Olalım
Okulla İlgili Duygu ve Düşüncelerimiz
Ders Araç Gereçlerimizin Seçimi ve Taşınması
2. ÜNİTE: EVİMİZDE HAYAT
Aile Bireylerimiz
Aile Hayatımızın Önemi
Evim Nerede?
Aile Bireylerimizle İletişim
Kaynaklarımızı Verimli Kullanalım
Gün İçinde Yapacaklarımızı Planlayalım
İstek ve İhtiyaçlarımız
3. ÜNİTE: SAĞLIKLI HAYAT
Kişisel Bakımımız
Sağlığımızı Korumak İçin Almamız Gereken Önlemler
Sağlığımız için Yararlı Yiyecek ve İçecekler
Öğünlerde Hangi Besinleri Tüketmeliyiz?
Yiyecek Hazırlayalım
Yemek Yerken Uyulması Gereken Görgü Kuralları
Kitle İletişim Araçlarını ve Zamanı Verimli Kullanalım
4. ÜNİTE: GÜVENLİ HAYAT
Günlük Hayatımızdaki Güvenlik Kuralları
Trafikteki Davranışları Gözlemleyelim
Trafik Kurallarına Uyalım
Çevremizdeki Kişilere Nasıl Davranmalıyız?
Acil Durumlarda Hangi Telefon Numaralarını Aramalıyız?
Teknolojik Araç ve Gereçleri Güvenli Kullanalım
Güvenli ve Güvensiz Alanlar
5. ÜNİTE: ÜLKEMİZDE HAYAT
Yaşadığımız Yerin Genel Özellikleri
Yakın Çevremizdeki Tarihî ve Turistik Yerler
Ülkemizin Genel Özellikleri
Farklı Kültürlerden İnsanlarla Bir Arada Yaşıyoruz
Atatürk’ün Hayatı
Millî Bayramlarımız
Dinî Bayramlarımız
6. ÜNİTE: DOĞADA HAYAT
Çevremizdeki Hayvanlar
Çevremizdeki Bitkiler
Çevremizdeki Hayvanları ve Bitkileri Koruyalım
Doğa ve Çevre Temizliği
Geri Dönüşümü Yapılan Maddeler
Güneş, Ay, Dünya ve Yıldızlar
Mevsimler ve Özellikleri
Mevsimlere Göre Doğada Meydana Gelen Değişiklikler
1. ÜNİTE
Uzamsal İlişkiler
Uzamsal İlişkiler
Eş Nesneler
Tartma
Nesnelerin Kütlelerini Karşılaştıralım
Denge Çalışmaları Yapalım
Nesneleri Kütlelerine Göre Sıralayalım
2. ÜNİTE
Doğal Sayılar
Bir (1) Rakamını Yazalım, Okuyalım
İki (2) Rakamını Yazalım, Okuyalım
Üç (3) Rakamını Yazalım, Okuyalım
Dört (4) Rakamını Yazalım, Okuyalım
Beş (5) Rakamını Yazalım, Okuyalım
Altı (6) Rakamını Yazalım, Okuyalım
Yedi (7) Rakamını Yazalım, Okuyalım
Sekiz (8) Rakamını Yazalım, Okuyalım
Dokuz (9) Rakamını Yazalım, Okuyalım
Sıfır (0) Rakamını Yazalım, Okuyalım
Nesnelerin Sayısını Belirleyelim ve Yazalım
Birer Ritmik Sayalım
Beşer Ritmik Sayalım
Onar Ritmik Sayalım
İkişer Ritmik Sayalım
Geriye Doğru Birer Ritmik Sayalım
Geriye Doğru İkişer Ritmik Sayalım
İki Gruptaki Nesneleri Birebir Eşleyelim ve Grupların Nesne Sayılarını Karşılaştıralım
Sayıları 10’la Karşılaştıralım
Nesne Grubunu Onluk ve Birliklerine Ayırıp Sayıyla İfade Edelim
Sıra Bildiren Sayılar
3. ÜNİTE
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 1
Toplama İşleminin Anlamını Öğrenelim
Toplama İşlemi Yapalım
Toplama İşleminde Sıfırın Etkisi Nedir?
Toplamları 10 veya 20 Olan Sayı İkilileri
Sayıları İki Doğal Sayının Toplamı Biçiminde Yazalım
Toplananların Yerini Değiştirelim
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 1
Çıkarma İşleminin Anlamını Öğrenelim
Çıkarma İşlemi Yapalım
4. ÜNİTE
Paralarımız
Paralarımızı Tanıyalım
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 2
Verilmeyen Toplananı Bulalım
Zihinden Toplama İşlemi Yapalım
Toplama İşlemiyle İlgili Problem Çözelim
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 2
Zihinden Çıkarma İşlemi Yapalım
Çıkarma İşlemiyle İlgili Problem Çözelim
5. ÜNİTE
Kesirler
Bütün - Yarım
Zamanı Ölçme
Saatleri Okuyalım
Takvim
Olayları ve Durumları Zamana Uygun Sıralayalım
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Geometrik Şekilleri Köşe ve Kenar Sayılarına Göre Sınıflandıralım
Cisimleri Özelliklerine Göre Sınıflandıralım
Nesnelerin Şekillerini İnceleyelim
Geometrik Örüntüler
Örüntülerin Kuralını ve Eksik Ögeyi Bulalım
Örüntü Oluşturalım
6. ÜNİTE
Veri Toplama ve Değerlendirme
Tablo Okuyalım
Uzunluk Ölçme
Nesnelerin Uzunluklarını Karşılaştıralım ve Nesneleri Sıralayalım
Uzunluk Ölçelim
Uzunluğu Tahmin Edip Ölçelim
Sıvı Ölçme
Sıvı Ölçelim
Kaplardaki Sıvı Miktarını Karşılaştıralım
1. Grup Sesler : E, L, A, K, İ, N
E Sesi
L Sesi
A Sesi
K Sesi
İ Sesi
N Sesi
2. Grup Sesler : O, M, U, T, Ü, Y
O Sesi
M Sesi
U Sesi
T Sesi
Ü Sesi
Y Sesi
3. Grup Sesler : Ö, R, I, D, S, B
Ö Sesi
R Sesi
I Sesi
D Sesi
S Sesi
B Sesi
4. Grup Sesler : Z, Ç, G, Ş, C, P
Z Sesi
Ç Sesi
G Sesi
Ş Sesi
C Sesi
P Sesi
5. Grup Sesler : H, V, Ğ, F, J
H Sesi
V Sesi
Ğ Sesi
F Sesi
J Sesi
"Tomba'nın Maceraları" Final Bölümü
Final Bölümü
DİNLEME/İZLEME
Görsellerden Yararlanarak Metin Hakkında Tahminde Bulunalım
Olayların Gelişimi Hakkında Tahminde Bulunalım
Olayları Oluş Sırasına Göre Anlatalım
Dinlediklerimizin ve İzlediklerimizin Konusunu Belirleyip Sorulara Cevap Verelim
Sözlü Yönergeleri Uygulayalım
Dinleme Kuralları
Beden Dilini Öğrenelim
KONUŞMA
Kelimeleri Anlamlarına Uygun Kullanalım
Hazırlıksız Konuşma Yapalım
Belirli Bir Konu Hakkında Konuşalım
Konuşurken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
OKUMA VE ANLAMA
Harfleri Tanıyalım ve Doğru Seslendirelim
Yazım Kurallarına ve Noktalama İşaretlerine Dikkat Ederek Okuyalım
Vurgu, Tonlama ve Telaffuza Dikkat Ederek Okuyalım
Şiir Okuyalım
Görsellerle Anlatılan Kelimeleri ve Anlamlarını Tahmin Edelim
Farklı Yazı Karakterleri İle Yazılmış Yazıları Okuyalım
Kelimelerin Zıt Anlamlılarını Tahmin Edelim
Okuma Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Görsel Okuma Yapalım
Metinle İlgili Soruları Cevaplayalım
Okuduğumuz Metni Anlatalım
Okuduğumuz Metnin Konusunu Belirleyelim
Metne Uygun Başlık Belirleyelim
Şekil, Sembol ve İşaretlerin Anlamlarını Öğrenelim
YAZMA
Anlamlı ve Kurallı Cümleler Yazalım
Görsellerle İlgili Kelime ve Cümleler Yazalım
Yazma Çalışmaları Yapalım
Yazım Kurallarına ve Noktalama İşaretlerine Dikkat Ederek Yazalım
Yazılarımızı Görsel Unsurlarla Destekleyelim
Yazdıklarımızı Kontrol Edelim
Yazdıklarımızı Paylaşalım
TEMALAR
Birey ve Toplum
Erdemler
Millî Kültürümüz
Sağlık ve Spor
Çocuk Dünyası
Doğa ve Evren
Millî Mücadele ve Atatürk
Bilim ve Teknoloji
YARDIMCI KONULAR
Harf ve Harf Çeşitleri
Hece
Sözcük
Adlar
Özel Adlar ve Tür Adları
1. HAFTA
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
2. HAFTA
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma