8. Sınıf

Yandaki filtreleri kullanarak daha kesin sonuçlar elde edebilirsiniz.
Dersler / Konular
FRIENDSHIP
A Good Friend / İyi Bir Dost
Party Time / Parti Zamanı
TEEN LIFE
Being a Teenager / Genç Olmak
Music and Fashion / Müzik ve Moda
IN THE KITCHEN
Salty or Sweet / Tuzlu mu? Tatlı mı?
Let's Cook! / Haydi Yemek Yapalım!
ON THE PHONE
On The Phone / Telefonda
Plans / Planlar
THE INTERNET
Internet Habits / İnternet Alışkanlıkları
Accepting and Refusing / Kabul Etme ve Reddetme
ADVENTURES
Adventures Around The World / Dünya’nın Çeşitli Yerlerinden Maceralar
The Best Activity / En İyi Etkinlik
TOURISM
Types of Holidays / Tatil Türleri
Personal Opinions / Kişisel Görüşler
CHORES
Chores / Günlük İşler
Responsibilities / Sorumluluklar
SCIENCE
Science In The Laboratory / Labaratuvarda Bilim
Scientific Achievements / Bilimsel Başarılar
NATURAL FORCES
Natural Disasters / Doğal Afetler
The Future of Planet Earth / Dünya Gezegeninin Geleceği
KAZA VE KADER
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
Kader ve Evrendeki Yasalar
İnsan İradesi ve Kader
İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
Ayete’l-Kürsi ve Anlamı
ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât
Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka
Yardım Kurumlarımız
Hac Nedir ve Niçin Yapılır?
Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar
Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi
Kurban Nedir ve Niçin Kesilir
HZ. MUHAMMED'İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi
Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı
Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi
Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi
Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi
Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi
Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi
KUR’AN’DA AKIL VE BİLGİ
Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster
Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir
Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları
Bilgi, Taassubu Önler
Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf
İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
Alkollü İçki ve Sigara İçmek, Uyuşturucu Kullanmak
Kumar Oynamak
Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?
Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?
Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı
DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ
Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım: Hinduizm ve Budizm
Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım: Yahudilik
Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım: Hristiyanlık
Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım: İslam
Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri: Doğruluk
Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri: Temizlik
Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri: İyilik ve Yardımseverlik
Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri: Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermek
Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri: Hayvanlara İyi Davranmak
Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri: Çevreyi Korumak
Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri: Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak
Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri: Başkalarına Zarar Vermemek
Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak
MEVSİMLER VE İKLİM
Mevsimlerin Oluşumu
Mevsimlerin Oluşumu
İklim ve Hava Hareketleri
DNA VE GENETİK KOD
DNA ve Genetik Kod
DNA’nın Yapısı
DNA’nın Kendini Eşlemesi
Kalıtım
Kalıtımla İlgili Temel Kavramlar
Tek Karakter Çaprazlamaları
Akraba Evliliği
Mutasyon ve Modifikasyon
Mutasyon ve Modifikasyon
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Adaptasyon
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji
BASINÇ
Basınç
Katı Basıncı
Sıvı Basıncı
Basıncın Günlük Yaşam ve Teknolojideki Uygulamaları
MADDE VE ENDÜSTRİ
Periyodik Sistem
Periyodik Sistemde Grup ve Periyot
Elementlerin Sınıflandırılması
Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler
Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler
Kimyasal Tepkimeler
Kimyasal Tepkimeler
Asitler ve Bazlar
Asitler ve Bazların Genel Özellikleri ve Günlük Yaşamdan Örnekleri
pH Ölçeği
Asit ve Bazların Maddeler Üzerine Etkileri
Asit Yağmurları
Maddenin Isı İle Etkileşimi
Isı İle Maddenin Cinsi (Öz ısı) İlişkisi
Isı İle Kütle ve Sıcaklık Değişimi Arasındaki İlişkisi
Hal Değişim Isısı
Hal Değişim Grafikleri
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
Geçmişten Günümüze Türkiye’deki Kimya Endüstrisi
BASİT MAKİNELER
Basit Makineler
Hayatımızdaki Basit Makineler ve Kullanım
Basit Makine Tasarlayalım
ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ENERJİ AKIŞI
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
Besin Zinciri
Enerji Dönüşümleri
Fotosentez ve Önemi
Solunum ve Önemi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
Madde Döngüleri ve Yaşam Açısından Önemi
Küresel İklim Değişiklikleri
Sürdürülebilir Kalkınma
Kaynakların Tasarruflu Kullanımı
Geri Dönüşümün Önemi
ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİK ENERJİSİ
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Elektriklenme
Elektriklenme Çeşitleri
Elektrik Yüklü Cisimler
Cisimlerin Sahip Olduğu Elektrik Yükleri Bakımından Sınıflandırılması
Topraklama
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
Elektrik Enerjisinin Isı ve Işık Enerjisine Dönüşümü
Elektrik Enerjisinin Hareket Enerjisine Dönüşümü
Elektrik Enerjisi Nasıl Üretilir?
Elektrik Enerjisini Bilinçli ve Tasarruflu Kullanalım
1.ÜNİTE
ÇARPANLAR VE KATLAR
Verilen Pozitif Tam Sayıların Pozitif Tam Sayı Çarpanlarını Bulma ve Üslü İfadelerle Gösterme
EBOB, EKOK Ve İlgili Problem Çözme
Verilen İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olup Olmadığını Belirleme
ÜSLÜ İFADELER
Tam Sayıların, Tam Sayı Kuvvetlerini Hesaplama
Üslü İfadelerle İlgili Temel Kuralları Anlama, Birbirine Denk İfadeler Oluşturma
Sayıların Ondalık Gösterimlerini 10’un Tam Sayı Kuvvetlerini Kullanarak Çözümleme
Verilen Bir Sayıyı 10’un Farklı Tam Sayı Kuvvetlerini Kullanarak İfade Etme
Çok Büyük ve Çok Küçük Sayıları Bilimsel Gösterimle İfade Etme ve Karşılaştırma
2.ÜNİTE
KAREKÖKLÜ İFADELER
Tam Kare Pozitif Tam Sayılarla Bu Sayıların Karekökleri Arasındaki İlişkiyi Belirleme
Tam Kare Olmayan Kareköklü Bir Sayının Hangi İki Doğal Sayı Arasında Olduğunu Belirleme
Kareköklü Bir İfadeyi a kök b Şeklinde Yazma ve a kök b Şeklindeki İfadede Katsayıyı Kök İçine Alma
Kareköklü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemlerini Yapma
Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma İşlemlerini Yapma
Kareköklü Bir İfade İle Çarpıldığında, Sonucu Bir Doğal Sayı Yapan Çarpanlara Örnek Verme
Ondalık İfadelerin Kareköklerini Belirleme
Gerçek Sayıları Tanıma, Rasyonel ve İrrasyonel Sayılarla İlişkilendirme
VERİ ANALİZİ
En Fazla Üç Veri Grubuna Ait Çizgi ve Sütun Grafiklerini Yorumlama
Verileri Sütun, Daire veya Çizgi Grafiği ile Gösterme ve Grafikler Arasında Dönüşümleri Yapma
3.ÜNİTE
BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI
Bir Olaya Ait Olası Durumları Belirleme
“Daha Fazla”, “Eşit”, “Daha Az” Olasılıklı Olayları Ayırt Edip, Örnek Verme
Eşit Şansa Sahip Olan Olaylarda Her Bir Çıktının Olasılık Değerinin Eşit Olduğunu İfade Etme
Olasılık Değerinin 0 İle 1 Arasında (0 ve 1 Dâhil) Olduğunu Anlama
Basit Bir Olayın Olma Olasılığını Hesaplama
CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER
Basit Cebirsel İfadeleri Anlama ve Farklı Biçimlerde Yazma
Cebirsel İfadelerin Çarpımını Yapma
Özdeşlikleri Modellerle Açıklama
Cebirsel İfadeleri Çarpanlara Ayırma
4.ÜNİTE
DOĞRUSAL DENKLEMLER
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemleri Çözme
Koordinat Sistemini Özellikleriyle Tanıma ve Sıralı İkilileri Gösterme
Doğrusal İlişki Ve Doğrusal İlişkili İfadeleri Tablo ve Denklemle Gösterme
Doğrusal Denklemlerin Grafiğini Çizme
Doğrusal İlişkilere Ait Denklem, Tablo ve Grafiği Oluşturma Ve Yorumlama
Doğrunun Eğimi, Doğrusal Denklemleri ve Grafiklerini Eğimle İlişkilendirme
EŞİTSİZLİKLER
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizliklere Uygun Matematik Cümleleri Yazma
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikleri Sayı Doğrusunda Gösterme
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikleri Çözme
5.ÜNİTE
ÜÇGENLER
Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yüksekliği İnşa Etme
Üçgende Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişki
Üçgenin Kenarları ve Açıları Arasındaki İlişki
Yeterli Sayıda Elemanının Ölçüleri Verilen Bir Üçgeni Çizme
Pisagor Bağıntısını Oluşturma, İlgili Problemleri Çözme
EŞLİK VE BENZERLİK
Eşlik Ve Benzerliği İlişkilendirme, Eş ve Benzer Şekillerin Kenar ve Açı İlişkilerini Belirleme
Benzer Çokgenlerin Benzerlik Oranını Belirleme, Eş ve Benzer Çokgenler Oluşturma
6.ÜNİTE
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ
Nokta, Doğru Parçası ve Diğer Şekillerin Öteleme Sonucundaki Görüntülerini Çizme
Nokta, Doğru Parçası ve Diğer Şekillerin Yansıma Sonucu Oluşan Görüntüsünü Oluşturma
Çokgenlerin Öteleme ve Yansımalar Sonucunda Ortaya Çıkan Görüntüsünü Oluşturma
GEOMETRİK CİSİMLER
Dik Prizmaları Tanıma, Temel Elemanlarını Belirleme, İnşa Etme ve Açınımını Çizme
Dik Dairesel Silindirin Temel Elemanlarını Belirleme, İnşa Etme ve Açınımını Çizme
Dik Dairesel Silindirin Yüzey Alanı Bağıntısını Oluşturma, İlgili Problemleri Çözme
Dik Dairesel Silindirin Hacim Bağıntısını Oluşturma; İlgili Problemleri Çözme
Dik Piramidi Tanıma, Temel Elemanlarını Belirleme, İnşa Etme ve Açınımını Çizme
Dik Koniyi Tanıma, Temel Elemanlarını Belirleme, İnşa Etme ve Açınımını Çizme
DİNLEME / İZLEME
Dinleme Stratejileri (Seçici, yaratıcı, eleştirel, empatik, not alarak dinleme)
Tahmin Etme (Kelimelerin Çok Anlamlılık Özelliği)
Konu, Başlık ve Özet
Ana Fikir / Ana Duygu
İçerik Değerlendirme (Tutarlılığı sorgulama, örtülü anlamı çözme)
Canlandırma
KONUŞMA
Konuşma StratejileriKonuşma Stratejileri (Yaratıcı, güdümlü ve eleştirel konuşma)
Konuşmada Kelime Bilgisi (Kelimeleri anlamına uygun kullanma)
Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşmalar (Sunum yapma ve günlük konuşmalar)
Sözlü Olmayan Mesajlar ve Beden Dili
OKUMA
Okuma Stratejileri (Göz atarak, özetleyerek, not alarak, tartışarak ve eleştirerek okuma)
SÖZ VARLIĞI
Sözcük Dağarcığını Zenginleştirme (Çok anlamlılık, geçiş ve bağlantı kelimeleri)
Atasözü, Deyim ve Özdeyişler
Söz Sanatları [Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat), abartma (mübalağa)]
Fiilimsiler
Anlatım Bozukluğu (Dil bilgisi yönünden anlatım bozuklukları)
METNİ ANLAMA VE DEĞERLENDİRME
Metni Sorularla Anlama
Metnin Özeti
Metnin Konusu
Metnin Ana Fikri / Ana Duygusu
Başlık ve İçerik Uyumu
Hikâye Unsurları (Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı)
Metni Yorumlama (Öznel ve nesnel yaklaşımlar-Atıf yapma)
Çıkarımda Bulunma (Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma)
Gerçek ve Kurgu
Metinleri Karşılaştırma
Önemli Noktalar Vurgulanma (Altını çizme, koyu veya italik yazma, renklendirme, farklı punto veya font kullanma)
Metin Türleri (Fıkra (köşe yazısı), makale, deneme, roman, destan)
Görsel Okuryazarlık (Grafik, tablo, karikatür yorumu ve çizgi roman)
Bilgi Kaynaklarını Etkili Kullanma
Anlatım Biçimleri
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Metindeki İş ve İşlem Basamakları (Kullanım kılavuzları)
YAZMA
Yazma Stratejileri (Not alma, özet çıkarma, eleştirel, yaratıcı, serbest yazma)
Hikâye Edici Metinler Yazma (Serim, düğüm ve çözüm aşamaları)
Bilgilendirici Metinler Yazma (Giriş, gelişme ve sonuç aşamaları)
Şiir Yazma
Form Doldurma
Haber Metni ve Anı Yazma
Yazılarında Mizahı Kullanma
Araştırma Raporu Yazma (Kaynak gösterme ve atıf yapma)
Yazdıklarını Düzenleme ve Paylaşma (Yazım, noktalama ve anlatım denetimi)
Cümlenin Temel Ögeleri (Yüklem ve özne)
Cümlenin Yardımcı Ögeleri (Yer ve zarf tamlayıcısı; belirtili ve belirtisiz nesne)
Cümle Türleri
Fiillerin Çatı Özellikleri
TEMALAR
Erdemler
Milli Kültürümüz
Milli Mücadele ve Atatürk
Okuma Kültürü
Birey ve Toplum
Doğa ve Evren
Bilim ve Teknoloji
Sağlık ve Spor
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
20. Yüzyıla Girerken Osmanlı Devleti ve Avrupa
Mustafa Kemal'in Çocukluğu ve Öğrenim Hayatı
Mustafa Kemal'in Düşünce Dünyası
Bir Komutanın Doğuşu: 1. Dünya Savaşına Kadar Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı
MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR
Dünya Savaşına Doğru
Dünyayı Sarsan Savaş
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonuçları
Milli Mücadele’ye Doğru
Mustafa Kemal Anadolu’da
Büyük Millet Meclisi’nin Doğuşu
Millî Mücadele’ye Karşı Ayaklanmalar
Sevr Antlaşması
MİLLÎ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!
Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Güney Cepheleri
Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi
Savaş Yıllarında Eğitim Kongresi
Tekâlif-i Milliye Emirleri
Sakarya'dan İzmir'e Büyük Zafer
Lozan Barış Antlaşması
Sanat Aynasında Millî Mücadele
ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE
Atatürk'ün Yolunda
Siyasal Yaşamda Değişim
Hukuk ve Toplumsal Hayat
Eğitim ve Kültür Alanında Yenilikler
Gelişen Türkiye
Atatürk ve Türk Milleti
DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI
Demokratikleşme Yolunda Adımlar
Cumhuriyet'e Yönelik Tehditler
ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKALASI
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası İlkeleri
Atatürk Döneminde Dış Politikada Gelişmeler
ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI
Atatürk'e Veda
2. Dünya Savaşı ve Türkiye
Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş