Okuma - Dinleme Metinleri: Evliya Çelebi

Evliya Çelebi

4. Sınıf Türkçe dersi "DEĞERLERİMİZ" konusunun Okuma - Dinleme Metni.

MATERYALİ AÇ

DEĞERLERİMİZ Konusunun Kazanımları

Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 
Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler.      
Dinlediklerinin konusunu belirler.
Dinlediklerinin ana fikrini belirler.    
Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir.  
Dinlediklerini özetler.
Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. 
Dinlediklerinde “hikâye unsurları”nı belirler.
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.  
Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.      
Okuduklarının konusunu belirler.
Okuduklarının ana fikrini belirler.      
Okuduklarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları belirler.    
Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.        
Başlık ve içerik ilişkisini sorgular.              
Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.  
Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler.        
Yazarın amacını belirler.          
Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir.      
Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
Metin içi anlam kurar.    
Metin dışı anlam kurar.  
Metinler arası anlam kurar.
Metnin türünü dikkate alarak okur.  

İlişkili Materyaller