4. Sınıf > Fen Bilimleri > 2. ÜNİTE: BESİNLERİMİZ

Dersler / Konular
IN THE CLASSROOM
Classroom Instructions / Sınıf Yönergeleri
May I ...? / ... Bilir Miyim?
Numbers (1-50) / Sayılar (1-50)
NATIONALITY
Our World / Dünyamız
Where Are You From? / Nerelisin?
CARTOON CHARACTERS
Can - Can't / Yapabilmek - Yapamamak
My - Your / Benim - Senin
FREE TIME
Likes and Dislikes / Sevdikleri ve Sevmedikleri
Do You Like ...? / ... Sever Misin?
MY DAY
Daily Routines / Günlük İşler
Time and Days / Zaman ve Günler
FUN WITH SCIENCE
In The Lab / Laboratuvarda
Where Is It? / O Nerede?
JOBS
Jobs / Meslekler
Likes and Dislikes / Sevdikleri ve Sevmedikleri
MY CLOTHES
Clothes and The Weather / Giysiler ve Hava
Seasons and The Weather / Mevsimler ve Hava
MY FRIENDS
Characters - People / Karakterler - İnsanlar
FOOD AND DRINKS
Food and Drinks / Yiyecek ve İçecekler
Are You Hungry? / Aç Mısın?
DİL BİLGİSİ
Sözcük Bilgisi - Basit Sözcükler - Sözcüklerde Kök ve Ek Uyumu - Çekim Ekleri
Yapım Ekleri
Basit, Türemiş ve Birleşik Sözcükler
Adlar - Özel Adlar
Tür (Cins) Adları
Tekil Adlar - Çoğul Adlar
Adın Durumları
Fiiller - Fiilde Taban - Fiilde Zaman - Fiilde Kişi
Adıl (Zamir)
Ön Ad (Sıfat)
Kurallı Cümle - Devrik Cümle
ANLAM BİLGİSİ
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler
Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli Sözcükler - Deyimler - Terimler - Atasözleri - Özdeyiş
Gerçek ve Mecaz Anlamlı Sözcükler
Cümle (Tümce) Bilgisi
Cümlenin Yazılması - Cümlede Sözcük Sayısı
Olumlu Cümle - Olumsuz Cümle
Soru Cümlesi
Ünlem Cümlesi
YAZIM VE YAZMA KURALLARI
Yazım (İmla) Kuralları
Hece - Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazılışı
Ses ve Harf
Ünlüler - Ünlülerle İlgili Özellikler
Ünsüzler - Ünsüzlerle İlgili Kurallar - Ünsüzlerin Uyumu
Çağrı Yazısı (Davetiye), Zarf Üstü, Teşekkür Yazısı ve Duyuru Yazma
NOKTALAMA İŞARETLERİ
Noktalama İşaretleri
TEMALAR
BİREY VE TOPLUM
ATATÜRK
SAĞLIK VE ÇEVRE
DEĞERLERİMİZ
KURUMLAR VE SOSYAL ÖRGÜTLER
ÜRETİM, TÜKETİM VE VERİMLİLİK
GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE
DOĞAL AFETLER
BİREY VE TOPLUM
Kimlik Kartlarım
Yaşam Öyküm
İlgi, İhtiyaç ve Yeteneklerimiz
Benden Farklı Olanlar
Farklılıklara Saygı Gösterelim
KÜLTÜR VE MİRAS
Aile Tarihini Oluşturalım
Millî Kültürümüz
Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları
Millî Mücadele’den Bağımsızlığa
İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
Nerede Yaşıyorum?
Haydi, Kroki Çizelim
Doğal ve Beşerî Unsurlar
Hava Nasıl Olacak?
Eserlerimize Konu Olan Yerler
Doğal Afetlere Hazırlanalım
BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
Teknolojik Aletler
Yaşamı Kolaylaştırma
Gelişen Teknoloji
Ürün Tasarlıyorum
Teknolojiyi Doğru Kullanma
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
İstek ve İhtiyaçlarımızı Ayıralım
Başlıca Ekonomik Faaliyetler
Tüketirken Bilinçli Olalım
Kendi Bütçemizi Oluşturalım
İsraftan Kaçınalım
ETKİN VATANDAŞLIK
Çocuk Hakları
Sorumluluklarımın Sonuçlarını Üstleniyorum
Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler
Bağımsız Ülke, Özgür Birey
KÜRESEL BAĞLANTILAR
Farklı Ülkeleri Tanıyalım
Komşularımız ve Türk Dünyası
Farklı Kültürleri Tanıyalım
1. ÜNİTE: YER KABUĞU VE DÜNYA'MIZIN HAREKETLERİ
Yer Kabuğunda Neler Var?
Kayaçlar
Fosiller
Dünya’mızın Hareketleri
Dünya’nın Dönme ve Dolanma Hareketleri
2. ÜNİTE: BESİNLERİMİZ
Besinler ve Özellikleri
Canlı Hayatı ve Besinler
Su ve Mineraller
Besinlerin Tazeliğinin ve Doğallığının Önemi
Dengeli Beslenme
Alkol ve Sigaranın İnsan Sağlığına Etkileri
3. ÜNİTE: KUVVETİN ETKİLERİ
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri
Kuvvetin Hareket Kazandırma ve Şekil Değiştirme Etkisi
Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet
Mıknatıs ve Kutupları
Mıknatısın Etki Ettiği Maddeler
Mıknatısların Günlük Yaşamdaki Kullanım Alanları
4. ÜNİTE: MADDENİN ÖZELLİKLERİ
Maddeyi Niteleyen Özellikler
Maddeleri Niteleyen Temel Özellikler
Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
Maddelerin Kütlesi ve Hacmi
Ölçülebilir Özelliklerini Kullanarak Maddeyi Tanımlama
Maddenin Hâlleri
Maddenin Hâllerinin Temel Özelliklerini Karşılaştırma
Maddenin Hâlleri
Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi
Maddelerin Isınması ve Soğuması
Maddelerin Isı Etkisiyle Hal Değiştirmesi
Saf Madde ve Karışım
Maddelerin Saf Madde ve Karışım Olarak Sınıflandırılması
Karışımların Ayrılması
Karışımların Ayrılmasının Önemi
5. ÜNİTE: AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ
Aydınlatma Teknolojileri
Geçmişten Günümüze Aydınlatma
Uygun Aydınlatma
Uygun Aydınlatma Nedir? Nasıl Yapılır?
Aydınlatma Araçlarının Tasarruflu Kullanılmasının Önemi
Işık Kirliliği
Işık Kirliliği ve Olumsuz Etkileri
Işık Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Çözümler
Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri
Geçmişte ve Günümüzde Kullanılan Ses Teknolojileri
Şiddetli Ses Üreten Araçların Olumlu ve Olumsuz Etkileri
Ses Kirliliği
Ses Kirliliği ve Olumsuz Etkileri
Ses Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Çözümler
6. ÜNİTE: İNSAN VE ÇEVRE
Bilinçli Tüketici
Kaynakları Tasarruflu Kullanalım
Kaynakların Geri Dönüşümünün Önemi
7. ÜNİTE: BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ
Basit Elektrik Devreleri
Basit Elektrik Devresini Oluşturan Devre Elemanları
Basit Elektrik Devresi Kuralım
1.ÜNİTE
Doğal Sayılar
4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayıları Okuyup Yazalım
10 000’e kadar Yüzer ve Biner Sayalım
Doğal Sayıların Bölüklerini, Basamaklarını ve Basamak Değerlerini Belirleyelim
Doğal Sayıları En Yakın Onluğa veya Yüzlüğe Yuvarlayalım
Doğal Sayıları Sıralayalım
Sayı Örüntüleri Oluşturalım ve Kuralını Açıklayalım
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 1
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Yapalım
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 1
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Yapalım
Zihinden Çıkarma İşlemi Yapalım
2.ÜNİTE
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 2
Toplamı Tahmin Edelim ve Tahminimizi İşlem Sonucu ile Karşılaştıralım
Doğal Sayıları 100’ün Katlarıyla Zihinden Toplayalım
Toplama İşlemiyle İlgili Problem Çözelim
Toplama İşlemiyle ilgili Problem Kuralım
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 2
Farkı Tahmin Edelim ve Tahminimizi İşlem Sonucuyla Karşılaştıralım
Toplama ve Çıkarma İşlemiyle İlgili Problem Çözelim
Toplama ve Çıkarma İşlemiyle İlgili Problem Kuralım
3. ÜNİTE
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Yapalım
Sayıların Birbirleriyle Çarpılma Sırasını Değiştirip Çarpımları İnceleyelim
Kısa Yoldan Çarpma İşlemi Yapalım
10, 100 ve 1000 ile Zihinden Çarpma İşlemi Yapalım
Çarpımı Tahmin Edelim ve Tahminimizi İşlem Sonucu ile Karşılaştıralım
Çarpma İşlemiyle İlgili Problem Çözelim
Çarpma İşlemiyle İlgili Problem Kuralım
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Yapalım
10, 100 ve 1000’le Zihinden Bölme İşlemi Yapalım
Bölümü Tahmin Edelim ve Tahminimizi İşlem Sonucu ile Karşılaştıralım
Çarpma ve Bölme Arasındaki İlişkiyi İnceleyelim
Bölme İşlemiyle İlgili Problem Çözelim
Bölme İşlemiyle İlgili Problem Kuralım
Aralarında Eşitlik Olan İki Matematiksel İfadedeki Verilmeyen Sayıyı Bulalım
Aralarında Eşitlik Olmayan İki Matematiksel İfadenin Eşit Olması İçin Gereken İşlemleri Yapalım
4.ÜNİTE
Kesirler
Kesir Çeşitlerini Öğrenelim ve Modelle Gösterelim
Birim Kesirleri Karşılaştırıp Sıralayalım
Bir Çokluğun Belirtilen Basit Kesir Kadarını Bulalım
Paydaları Eşit Kesirleri Karşılaştıralım
Kesirlerle İşlemler
Paydaları Eşit Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi Yapalım
Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemiyle İlgili Problem Çözelim
Zaman Ölçme
Zaman Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiyi Öğrenelim
Zaman Ölçme Birimleriyle İlgili Problem Çözelim
Zaman Ölçme Birimleriyle İlgili Problem Kuralım
Veri Toplama ve Değerlendirme
Sütun Grafiğini İnceleyip Yorumlayalım
Verileri Düzenleyip Sütun Grafiği Oluşturalım
Veri Toplayıp Verileri Grafik ve Tablo Şeklinde Sunalım
Grafik ve Tabloları Kullanarak Problem Çözelim
Grafik ve Tablolarla İlgili Problem Kuralım
5.ÜNİTE
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Üçgen, Kare ve Dikdörtgenin Kenarlarını, Köşelerini İsimlendirelim
Kare ve Dikdörtgenin Kenar Özelliklerini Belirleyelim
Üçgenleri Kenar Uzunluklarına Göre Sınıflandıralım
Açınımı Verilen Küpü Oluşturalım
Çizimi Verilen Modellere Uygun Yapılar Oluşturalım
Geometride Temel Kavramlar
Düzlemi Tanıyalım
Açının Kenarlarını, Köşesini Belirleyip Açıyı İsimlendirelim ve Sembolle Gösterelim
Açıları Standart Olmayan Birimlerle Ölçelim
Açıları Ölçüp Hangi Çeşit Açı Olduğunu Belirleyelim
Ölçüsü Verilen Açıyı Oluşturalım
Uzamsal İlişkiler
Şekillerin ve Modellerin Simetri Doğrusunu Belirleyip Çizelim
Verilen Şeklin Doğruya Göre Simetriğini Çizelim
Uzunluk Ölçme
Milimetrenin Kullanım Alanlarını Öğrenelim
Uzunluk Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiyi Öğrenelim
Uzunlukları Tahmin Edelim ve Ölçme Yaparak Sonucu Tahminimizle Karşılaştıralım
Uzunluk Ölçme Birimleriyle İlgili Problem Çözelim
6.ÜNİTE
Çevre Ölçme
Kare ve Dikdörtgenin Çevre Uzunlukları ile Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişkiyi Belirleyelim
Aynı Çevre Uzunluğuna Sahip Farklı Geometrik Şekiller Oluşturalım
Çevre Uzunluklarıyla İlgili Problem Çözelim
Çevre Uzunluklarıyla İlgili Problem Kuralım
Alan Ölçme
Şekillerin Alanını Birimkarelerle Ölçelim
Kare ve Dikdörtgenin Alanlarını Farklı Yöntemleri Kullanarak Hesaplayalım
Tartma
Kilogram ve Gram Arasındaki İlişkiyi Öğrenelim
Ton ve Miligramın Kullanıldığı Yerleri Öğrenelim
Kütle Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiyi Öğrenip Birimleri Birbirine Dönüştürelim
Tartmayla İlgili Problem Çözelim
Tartmayla İlgili Problem Kuralım
Sıvı Ölçme
Mililitrenin Kullanıldığı Yerleri Belirtelim, Litre ve Mililitre Arasında Dönüşüm Yapalım
Litre ve Mililitreyi Bir Arada Kullanalım
Sıvıların Miktarını Tahmin Edelim, Tahminimizi Ölçme Sonucuyla Karşılaştıralım
Litre ve Mililitreyle İlgili Problem Çözelim
Litre ve Mililitreyle İlgili Problem Kuralım