4. Sınıf

Yandaki filtreleri kullanarak daha kesin sonuçlar elde edebilirsiniz.
Dersler / Konular
SAYILAR
Doğal Sayılar
4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar
Onluk Taban Blokları
Doğal Sayıların Bölükleri, Basamak Adları
Doğal Sayıları Çözümleme
En Yakın Yüzlüğe Yuvarlama
Örüntü Oluşturalım
Doğal Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Toplama İşlemi
Eldeli Toplama İşlemi
Toplama İşleminde Verilmeyen Toplananı Bulma
Toplama İşleminde Basamaklarda Verilmeyen Rakamı Bulma
Ardışık Sayıların Toplamını Bulalım
Toplamı Tahmin Etme
Zihinden Toplama İşlemi
Toplama İşlemi Gerektiren Problemleri Çözme ve Kurma
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Çıkarma İşlemi
Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi
Çıkarma İşleminde Verilmeyen Çıkanı ve Eksileni Bulma
Çıkarma İşleminde Basamaklarda Verilmeyen Rakamları Bulma
Çıkarma İşleminde Farkı Tahmin Edelim
Zihinden Çıkarma İşlemi
Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemleri Çözme ve Kurma
Birlikte Çözelim
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
Çarpma İşlemi
Basamaklardaki Verilmeyen Rakamı Bulma
Verilmeyen Çarpanı Bulalım
Çarpma İşleminin Özellikleri
Kısa Yoldan Çarpma İşlemi
Doğal Sayıları 10, 100, 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma
Doğal Sayıları 5, 25 ve 50 ile Kısa Yoldan Çarpma
Çarpımı Tahmin Etme
Çarpma İşlemi Gerektiren Problemleri Çözme ve Kurma
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Üç Basamaklı Doğal Sayıları İki Basamaklı Doğal Sayılara Bölme
Verilmeyen Böleni Bulma
Verilmeyen Bölüneni Bulma
Kısa Yoldan Bölme İşlemi Yapıyorum
Bölümün Kaç Basamaklı Olduğunu Tahmin Edebilirim
Bölümü Tahmin Etme
Doğal Sayılarla İki Adımlı İşlemler
Bölme İşlemi Gerektiren Problemleri Çözme ve Kurma
Birlikte Çözelim
Kesirler
Kesir Kavramı
Kesir Çeşitleri
Kesirleri Sayı Doğrusunda Göstermek
Kesirleri Karşılaştıralım
Paydaları Eşit Kesirleri Karşılaştırma
Payları Eşit Kesirleri Karşılaştırma
Bir Çokluğun Belirtilen Kesir Kadarını Bulalım
Kesirlerle Toplama İşlemi
Kesirlerle Toplama İşlemi
Kesirlerle Çıkarma İşlemi
Kesirlerle Çıkarma İşlemi
Kesirlerle İlgili Problem Çözelim
Birlikte Çözelim
Ondalık Kesirler
Ondalık Kesir Kavramı
Ondalık Kesirleri Virgül Kullanarak Yazma
Ondalık Kesirlerin Karşılaştırılması
GEOMETRİ
Açı ve Açı Ölçüsü
Açının Kenarları ve Köşesi
Ölçülerine Göre Açı Çeşitleri
Üçgen, Kare ve Dikdörtgen
Üçgen, Kare ve Dikdörtgeni İsimlendirme
Köşegen
Kenarlarına Göre Üçgenler
Açılarına Göre Üçgenler
Üçgenin İç Açıları
Geometrik Cisimler
İzometrik Kâğıtlarda Eş Küpler Oluşturma
Simetri
Simetri
Örüntü ve Süslemeler
Örüntü ve Süslemeler
ÖLÇME
Uzunlukları Ölçme
Uzunlukları Ölçme
Metre, Santimetre ve Milimetre Arasındaki İlişki
Metre - Kilometre Arasındaki İlişki
Farklı Birimlerle Yazalım
Birlikte Çözelim
Çevre
Karenin Çevresi
Dikdörtgenin Çevresi
Üçgenin Çevresi
Birlikte Çözelim
Alan
Alan
Zamanı Ölçme
Zamanı Ölçme
Yıl
Tarihleri Hesaplama
Birlikte Çözelim
Tartma
Tartma
Birlikte Çözelim
Sıvıları Ölçme
Litre ve Mililitre İlişkisi
Litre ve Mililitre ile İlgili Problemleri Çözme
VERİ
Sütun Grafiği
Sütun Grafiği
Olasılık
Olasılık
VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
Destek ve Hareket
Vücudumuzun Destek ve Hareketini Sağlayan Yapılar
İskelet ve Kas Sağlığımız
Soluk Alıp Verme
Soluk Alıp Vermede Görevli Yapı ve Organlar
Soluk Alıp Vermede Havanın İzlediği Yol
Kanın Vücutta Dolaşımı
Kanın Vücutta Dolaşımını Sağlayan Yapı ve Organlar
Egzersiz Yapalım
Egzersiz, Soluk Alıp Verme ve Nabız Arasındaki İlişki
Egzersiz Yapmanın Vücut Sağlığı Açısından Önemi
KUVVETİN ETKİLERİ
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri
Kuvvetin Cisimlerin Hareket ve Şekillerine Etkileri
Mıknatısların Çekim Kuvveti
Mıknatıs ve Kutupları
Mıknatısın Etki Ettiği Maddeler
Mıknatısların Günlük Yaşamdaki Kullanım Alanları
MADDEYİ TANIYALIM
Maddeyi Niteleyen Özellikler
Maddeleri Niteleyen Temel Özellikler
Maddenin Hâlleri
Maddenin Hâlleri
Maddenin Hâllerinin Temel Özelliklerini Karşılaştırma
Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
Maddelerin Kütlesi ve Hacmi
Ölçülebilir Özelliklerini Kullanarak Maddeyi Tanımlama
Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi
Maddelerin Isınması ve Soğuması
Maddelerin Isı Etkisiyle Hâl Değiştirmesi
Madde ve Cisim
Madde ve Cisim
Saf Madde ve Karışım
Saf Madde ve Karışım
Karışımların Ayrıştırılması
Karışımların Ayrıştırılması
Karışımların Ekonomik Değeri
Katı Atıkların Ayrıştırılması
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ
Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri
Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri
Uygun Aydınlatma
Uygun Aydınlatma Nedir, Nasıl Yapılır?
Uygun Aydınlatmanın Göz Sağlığı Açısından Önemi
Aydınlatma Araçlarının Tasarruflu Kullanılmasının Önemi
Işık Kirliliği
Işık Kirliliği ve Olumsuz Etkileri
Işık Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Çözümler
Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri
Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri
Şiddetli Ses Üreten Araçların Olumlu ve Olumsuz Etkileri
Ses Kirliliği
Ses Kirliliği ve Olumsuz Etkileri
Ses Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Çözümler
MİKROSKOBİK CANLILAR VE ÇEVREMİZ
Mikroskobik Canlıları Tanıyalım
Mikroskop ve Tarihsel Süreç İçerisindeki Gelişimi
Mikroskobik Canlılar
İnsan ve Çevre İlişkisi
İnsan ve Çevre Arasındaki Karşılıklı Etkileşim
Çevre Kirliliği Nasıl Önlenebilir?
Çevreyi Korumak ve Güzelleştirmek
BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ
Basit Elektrik Devreleri
Basit Elektrik Devreleri ve Devre Elemanları
Günlük Yaşamımızda Karşılaştığımız Devre Elemanları
DÜNYA'MIZIN HAREKETLERİ
Dünya’mızın Hareketleri
Dünya’nın Dönme ve Dolanma Hareketleri
IN THE CLASSROOM
Classroom Instructions / Sınıf Yönergeleri
May I ...? / ... Bilir Miyim?
Numbers (21-100) / Sayılar (21-100)
CHILDREN’S DAY
Our World / Dünyamız
Where Are You From? / Nerelisin?
FREE TIME
Likes and Dislikes / Sevdikleri ve Sevmedikleri
Do You Like ...? / ... Sever Misin?
CARTOON CHARACTERS
Can - Can't / Yapabilmek - Yapamamak
My - Your / Benim - Senin
MY DAY
Daily Routines / Günlük İşler
Time and Days / Zaman ve Günler
DOING EXPERIMENTS
In The Lab / Laboratuvarda
Where Is It? / O Nerede?
JOBS
Jobs / Meslekler
Likes and Dislikes / Sevdikleri ve Sevmedikleri
MY CLOTHES
Clothes and The Weather / Giysiler ve Hava
Seasons and The Weather / Mevsimler ve Hava
MY FRIENDS
Characters - People / Karakterler - İnsanlar
FOOD AND DRINKS
Food Across The World / Dünyadaki Yemekler
Are You Hungry? / Aç Mısın?
DİL BİLGİSİ
Sözcük Bilgisi - Basit Sözcükler - Sözcüklerde Kök ve Ek Uyumu - Çekim Ekleri
Yapım Ekleri
Basit, Türemiş ve Birleşik Sözcükler
Adlar - Özel Adlar
Tür (Cins) Adları
Tekil Adlar - Çoğul Adlar
Adın Durumları
Fiiller - Fiilde Taban - Fiilde Zaman - Fiilde Kişi
Adıl (Zamir)
Ön Ad (Sıfat)
Kurallı Cümle - Devrik Cümle
ANLAM BİLGİSİ
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler
Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli Sözcükler - Deyimler - Terimler - Atasözleri - Özdeyiş
Gerçek ve Mecaz Anlamlı Sözcükler
Cümle (Tümce) Bilgisi
Cümlenin Yazılması - Cümlede Sözcük Sayısı
Olumlu Cümle - Olumsuz Cümle
Soru Cümlesi
Ünlem Cümlesi
YAZIM VE YAZMA KURALLARI
Yazım (İmla) Kuralları
Hece - Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazılışı
Ses ve Harf
Ünlüler - Ünlülerle İlgili Özellikler
Ünsüzler - Ünsüzlerle İlgili Kurallar - Ünsüzlerin Uyumu
Çağrı Yazısı (Davetiye), Zarf Üstü, Teşekkür Yazısı ve Duyuru Yazma
NOKTALAMA İŞARETLERİ
Noktalama İşaretleri
TEMALAR
BİREY VE TOPLUM
ATATÜRK
SAĞLIK VE ÇEVRE
DEĞERLERİMİZ
KURUMLAR VE SOSYAL ÖRGÜTLER
ÜRETİM, TÜKETİM VE VERİMLİLİK
GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE
DOĞAL AFETLER
BİREY VE TOPLUM
Kimlik Kartlarım
Yaşam Öyküm
İlgi, İhtiyaç ve Yeteneklerimiz
Benden Farklı Olanlar
Farklılıklara Saygı Gösterelim
KÜLTÜR VE MİRAS
Aile Tarihini Oluşturalım
Millî Kültürümüz
Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları
Millî Mücadele’den Bağımsızlığa
İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
Nerede Yaşıyorum?
Haydi, Kroki Çizelim
Doğal ve Beşerî Unsurlar
Hava Nasıl Olacak?
Eserlerimize Konu Olan Yerler
Doğal Afetlere Hazırlanalım
BİLİM, TEKNOLOJİ ve TOPLUM
Teknolojik Aletler
Gelişen Teknoloji
Yaşamı Kolaylaştırma
Ürün Tasarlıyorum
Teknolojiyi Doğru Kullanma
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
İstek ve İhtiyaçlarımızı Ayıralım
Başlıca Ekonomik Faaliyetler
Tüketirken Bilinçli Olalım
Kendi Bütçemizi Oluşturalım
İsraftan Kaçınalım
ETKİN VATANDAŞLIK
Çocuk Hakları
Sorumluluklarımın Sonuçlarını Üstleniyorum
Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler
Bağımsız Ülke, Özgür Birey
KÜRESEL BAĞLANTILAR
Farklı Ülkeleri Tanıyalım
Komşularımız ve Türk Dünyası
Farklı Kültürleri Tanıyalım