8.Sınıf
 
  İlköğretimin son sınıfı olan 8. Sınıfların Matematik dersi programında 6 konu bulunmaktadır. Her konu geniş ve etkili konu anlatımı ve konuların çok iyi kavranmasını sağlamak amacıyla kolaydan zora doğru, birbiriyle basamak ilkesine göre bağlı etkinliklerden oluşmaktadır. Konular ve etkinlikler öğrencinin seviyesine ve SBS sistemine göre hazırlanmış ve 8. Sınıfta gerekmeyen hiçbir bilgi öğrenciye verilmemiştir. Öğrenciyi sürekli aktif kılacak şekilde hazırlanmış olan konu anlatımları ve etkinlikler öğrenmeyi pekiştirmektedir. Konu sonlarında uygulanan testler ve denemelerle, öğrenme ölçülüp değerlendirilmektedir.
  Türkçe dersinde, MEB’in müfredatında da olduğu gibi 6 tema vardır. Her tema içinde biri dinleme olmak üzere toplam 5 metin yer alır. Tüm metinler, "OKUMA VE DİNLEME METNİ", "METİNLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR", "DİL BİLGİSİ ALT KONU ANLATIMI", " DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI", “OYUNLAR” gibi başlıklar altında detaylı biçimde işlenmiştir. Bunlarla birlikte, metinler işlenirken 8. sınıf müfredatına ve kazanımlarına tamamen uyulmuştur. Etkinlikler hazırlanırken öğrencinin dikkatini çalıştığı konuya yoğunlaştırmasını sağlayan ve öğrenmesini kolaylaştıran çalışmalara öncelik verilmiştir. Canlandırmalı konu anlatımlarıyla da desteklenen öğrenme, SBS düzeyinde  bol miktarda denemeler ve testlerle desteklenmiştir.
  8. Sınıf Fen ve Teknoloji dersinde, MEB'in müfredatında da olduğu gibi 8 ünite yer almaktadır. Her ünitede zengin görsel öğeler içeren geniş ve etkili bir konu anlatımı vardır. Konu anlatımlarından sonra öğrencinin konuyu iyi bir şekilde kavramasını sağlamak amacıyla çeşitli eğlenceli-öğretici etkinliklere yer verilmiştir. Konular işlenirken 8. sınıf müfredatına ve kazanımlarına tamamen uyulmuştur. Konular ve etkinliklerde gereksiz hiçbir bilgiye yer verilmemiştir. Öğrenciyi sürekli aktif kılacak şekilde hazırlanmış olan canlandırmalı konu anlatımları ve etkinlikler, öğrenmeyi pekiştirmektedir. Konu aralarında ve sonlarında uygulanan, SBS paralelinde hazırlanmış testler ve denemelerle öğrenme ölçülüp desteklenmektedir.
  8. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi müfredatı, T.C. İnkılâp Tarihi konularından oluşmakta olup, 7 ünitedir. Konu anlatımları ayrıntılı ve tamamen programa uygundur. Öğrencilerin öğrenirken eğlenmeleri amacıyla çok sayıda eğlenceli etkinlikle desteklenmiştir. Konu anlatımları, etkinlikler ve testler tamamen öğrencinin seviyesine göredir. 8. Sınıfta gerekmeyen hiçbir bilgi öğrenciye verilmemiştir. Testler ve deneme sınavları SBS’ye paraleldir.
  8. Sınıf İngilizce dersinde, MEB müfredatında olduğu gibi 16 ünite yer alır. Bu üniteler programdaki sıraya ve kazanımlara göre hazırlanmıştır. Sunulan etkinliklerle öğrencinin hem İngilizceyi kalıcı bir şekilde öğrenmesi, hem de SBS’de çıkabilecek soruları çözebilme yeteneğini kazanması amaçlanmıştır. Görsel ve işitsel unsurlarla desteklenen etkinlikler ve gereksiz bilgilerden arındırılmış konu anlatımları, öğrenmeyi kalıcı kılar. Öğrenciler SBS’ye uygun testler ve denemelerle sınavlara çok rahat bir şekilde hazırlanır.
Yazılım : Medyasis