7.Sınıf
 
  Sistemdeki 7.Sınıf Matematik dersinde, ders programında yer alan 6 tema bulunmaktadır. Her tema geniş ve etkili bir konu anlatımı ve konuların iyi bir şekilde kavranmasını sağlamak amacıyla hazırlanan, birbirine basamak ilkesiyle bağlı etkinliklerden oluşmaktadır. Öğrenciyi sürekli aktif kılacak şekilde hazırlanmış olan konu anlatımları ve etkinlikler, öğrenmeyi pekiştirmektedir. Konular ve etkinlikler öğrencinin seviyesine göre hazırlanmış olup; alt konu ve konu sonlarında, tarama, konu tarama ve deneme sınavları yer almaktadır. Konu sonlarında uygulanan testlerle ve denemelerle, öğrenme ölçülüp desteklenmektedir.
  Türkçe dersinde, MEB’in müfredatında da olduğu gibi 6 tema vardır. Her temada biri dinleme olmak üzere toplam dört metin yer almaktadır. Tüm metinler, "OKUMA VE DİNLEME METNİ", "METİNLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR", "DİL BİLGİSİ ALT KONU ANLATIMI", "DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI", “OYUNLAR” gibi başlıklar altında detaylı biçimde işlenmiştir. Metinler işlenirken 7. sınıf müfredatına ve kazanımlarına tamamen uyulmuştur. Öğrencinin dikkatini çalıştığı konuya yoğunlaştırmasını sağlayan ve öğrenmeyi kolaylaştıran bol miktarda etkinliğe yer verilmiştir. SBS sitemi esas alınarak hazırlanan denemeler ve testler, çocuğun son durumu konusunda net bilgiler verir. 6. sınıfta işlenilen konular, 7. sınıfın kazanımları doğrultusunda daha da geliştirilmiş; ancak 8. Sınıfta verilmesi gereken bilgilere yer verilmemiş, bu yolla öğrencilerin sadece seviyelerine uygun bilgileri çalışarak öğrenmesi sağlanmıştır.
  Fen ve Teknoloji dersinde, MEB'in müfredatında da olduğu gibi 7 ünite bulunmaktadır. Her ünitede zengin görsel öğeler içeren etkili bir konu anlatımı yer almaktadır. Öğrencinin konuyu iyi bir şekilde kavramasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklere de yer verilmiştir. Bunlarla birlikte, konular işlenirken 7. sınıf müfredatına ve kazanımlarına tamamen uyulmuştur. Konular ve etkinlikler öğrenmeyi pekiştiren ve öğrenciyi sürekli aktif kılacak şekilde hazırlanan SBS standardındaki testler ve deneme sınavlarıyla desteklenmektedir.
  Sosyal Bilgiler dersinde, MEB müfredatında olduğu gibi 7 ünite bulunmaktadır. Öğrencilere olayları çok boyutlu değerlendirebilen bir yapı kazandırabilmek için konu anlatımları özenle oluşturulmuş, öğrenirken eğlenmeleri amacıyla çok sayıda eğlenceli ve öğretici etkinlik hazırlanmıştır. Konular işlenirken 7. sınıf müfredatına ve kazanımlarına tamamen uyulmuştur. Canlandırmalı konu anlatımları, etkinlikler ve testler öğrencinin seviyesine göredir ve SBS sistemine uygundur.
  Morpa Kampüs 7. Sınıf İngilizce dersinde, MEB programında olduğu gibi 16 ünite vardır. Üniteler müfredattaki sıraya ve kazanımlara göre hazırlanmıştır. Etkinliklerle hem İngilizcenin kalıcı bir şekilde öğretilmesi, hem de öğrencinin SBS’de çıkabilecek soruları çözebilme yeteneğini kazanması amaçlanmıştır. Ayrıca derslerde yapılan etkinliklere benzer çalışmalar planlanarak öğrencinin ders başarısının olabildiğince eğlenceli yollardan artırılması hedeflenmiştir. Görsel ve işitsel unsurlarla desteklenen etkinlikleri ve gereksiz bilgilerden arındırılmış konu anlatımları ile kalıcı öğrenme hedeflenmiştir. SBS’ye uygun testler ve denemelerle de desteklenen bu çalışmalarda yer alan bulmacalar oyunlar, öğrencilerin ilgisini çekecektir.
Yazılım : Medyasis