6.Sınıf
 
  6. Sınıf Matematik dersinde, MEB'in müfredatında da olduğu gibi 6 ünite bulunmaktadır. Her ünite, geniş konu anlatımı ve konuların çok iyi kavranmasını sağlamak amacıyla kolaydan zora ilerleyen, birbiriyle basamak ilkesine göre bağlı etkinliklerden oluşmaktadır. Konular işlenirken 6. sınıf müfredatına ve kazanımlarına tamamen uyulmuştur. Konular, etkinlikler ve testler öğrencinin seviyesine göre hazırlanmış, SBS göz önünde bulundurulmuş ve 6. Sınıfta gerekmeyen hiçbir bilgi öğrenciye verilmemiştir. Öğrenciyi sürekli aktif kılacak şekilde hazırlanmış, canlandırmalı konu anlatımları ve etkinlikler öğrenmeyi pekiştirmektedir. SBS’lere paralel hazırlanan konu tarama ve ünite sonlarında uygulanan testler ve deneme sınavları, öğrencinin öğrenim düzeyinin ölçülmesini sağlamaktadır.
  6. Sınıf Türkçe dersinde, MEB’in müfredatında da olduğu gibi 6 tema bulunmaktadır. Her tema içinde, biri dinleme olmak üzere toplam 4 metin yer almaktadır. Tüm metinler, "OKUMA VE DİNLEME METNİ", "METİNLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR", "DİL BİLGİSİ ALT KONU ANLATIMI", "DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI", “OYUNLAR” gibi başlıklar altında detaylı biçimde işlenmiştir. Bunlarla birlikte metinler işlenirken 6. sınıf müfredatına ve kazanımlarına tamamen uyulmuştur. Dil bilgisi konuları ve etkinlikleri, öğrencinin seviyesine göre planlanmış ve öğrencinin dikkatini çalıştığı konuya yoğunlaştırmasını sağlayan, çeşitli eğlenceli etkinliklerle, SBS’ye göre hazırlanmış deneme sınavları ve testlerle desteklenmiştir.
  6. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde, ME müfredatında da olduğu gibi 8 ünite bulunmaktadır. Her ünitede zengin görsel öğeler içeren geniş ve etkili bir konu anlatımı vardır. Konu anlatımlarından sonra öğrencinin konuyu iyi bir şekilde kavramasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklere ve çalışmalara yer verilmiştir. Konular işlenirken 6. sınıf müfredatına ve kazanımlarına tamamen uyulmuş olup; 6. Sınıfta gerekmeyen hiçbir bilgiye yer verilmemiştir.
Öğrenciyi sürekli aktif kılacak şekilde hazırlanmış olan etkinlikler ve canlandırmalı konu anlatımları, öğrenmeyi pekiştirmektedir. Konu sonlarında uygulanan SBS sistemine uygun testler ve denemelerle öğrencinin öğrenim durumu düzenli olarak değerlendirilmektedir.
  Sosyal Bilgiler dersinde, MEB’in müfredatında da olduğu gibi 7 ünite bulunmaktadır. Öğrencilere aktif, araştırmacı, olayları çok boyutlu değerlendirebilen bir yapı kazandırabilmek için konu anlatımları özenle oluşturulmuş, öğrenirken eğlenmeleri amacıyla çok sayıda etkinliğe yer verilmiştir. Bunlarla birlikte, konular işlenirken 6. sınıf müfredatına ve kazanımlarına tamamen uyulmuştur. Canlandırmalı konu anlatımları, etkinlikler ve testler öğrencinin seviyesine göre olup 6. Sınıfta gerekmeyen hiçbir bilgiye yer verilmemiştir. Testler tamamen SBS standartlarında olup, yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır.
  İngilizce dersinde, MEB’in 6. sınıf müfredatında da olduğu gibi 16 ünite vardır. Bu üniteler müfredattaki sıraya ve kazanımlara göre hazırlanmıştır. Öğrenciye sunulan etkinliklerle hem İngilizcenin kalıcı bir şekilde öğrenilmesi, hem de SBS’de çıkabilecek soruları çözebilme yeteneğini kazandırılması amaçlanmıştır. Bunlarla birlikte, derslerde yapılan etkinliklere benzer çalışmalar hazırlanarak, öğrencinin ders başarısının olabildiğince eğlenceli yollardan artırılması amaçlanmıştır. Görsel ve işitsel unsurlarla desteklenen etkinlikler ve gereksiz bilgilerden arındırılmış etkileyici ve zenginleştirilmiş konu anlatımları, kalıcı öğrenmeyi hedefler. SBS’ye uygun testler ve denemelerle de desteklenen bu çalışmalarda kelime bilgisine gereken önem verilmiş; bulmacalar ve İngilizce dil bilgisi oyunları, öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde hazırlanmıştır.
Yazılım : Medyasis