Kullanım Koşulları
 
 

MADDE 1 - TANIMLAR

 

MORPA :
Morpa Kültür Yayınları Pazarlama Tic. ve San. Ltd. Şti.
Ankara Cad. No: 16  Kat: 4  34112, Cağaloğlu - Fatih - İstanbul
Tel.: 0212 512 62 09  •  Fax: 0212 522 95 27
e-posta: morpa@morpa.com.tr
Bundan sonra MORPA olarak anılacaktır.
 
ÜYE:  
Fikri ve sınai mülkiyet hakları Morpa’ya ait eğitim destek içeriklerini kullanacak gerçek veya tüzel kişi/kişiler. Bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır.
 
 
MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, üyenin, Morpa’ya ait eğitim destek içeriklerinin yer aldığı online internet sitesine (Morpa Kampüs www.morpakampus.com.tr) elektronik ortamda yaptığı üyelik başvurusunun kapsamı, süresi, üyelik ücreti, dahil tüm temel özellikleri ile ilgili olarak 4077 sayılıTüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Uygulama Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 
 
 
MADDE 3 – ÜYELİK KAPSAMI
Morpa Kampüs üyeliği, Morpa’nın fikri ve sınai mülkiyeti hakkına sahip olduğu, ilköğretim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ve 8. sınıflara ait eğitim destek içeriğinin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanma hakkı, üye tarafından seçilmiş olan erişim paketinin (sınıfın) sağladığı kullanma biçimi ile sınırlıdır. 
 
 
MADDE 4 – ÜYELİK SÜRESİNCE SAĞLANACAK HİZMETLER
Üye tarafından seçilmiş olan sınıf erişim paketinde;
      • Görsel canlandırmalı ve sesli konu anlatımları,
      • Eğitsel oyunlar ve etkinlikler,
      • Etkileşimli ve eğlenceli çalışmalar,
      • Konu tarama testleri, tema-ünite sınavları,
      • Ara değerlendirme ve genel değerlendirme sınavları,
      • Ölçme değerlendirme ve raporlama,
      • Elektronik kitaplar,
      • Sözlükler yer almaktadır.
 
 
MADDE 5 – ÜYELİK SÜRESİ
Morpa Kampüs üyelik süresi, üyeliğin başladığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır. Üye, Ağustos ayında otomatik olarak bir üst sınıfa geçer.
 
 
MADDE 6 – ÜYELİK ÜCRETİ
Morpa Kampüs yıllık üyelik ücreti KDV dahil, 58.80 TL(Kırksekiz lira seksen kuruş)’dir.
 
 
MADDE 7 – ÜYELİK ÜCRETİ ÖDEME ŞEKLİ
Morpa Kampüs üyelik ücreti ödemesi, internet üzerinden kredi kartı ile, banka, PTT havalesi / EFT ile veya Morpa Kampüs Şifreli Üyelik kartı satın alınarak yapılabilir.
 
Kredi Kartı
İnternet üzerinden kredi kartı ile Morpa Kampüs’e hemen üye olunabilir. Kredi kartı işlemleri güvenli ve şifreli bir kanal üzerinden doğrudan bankaya iletilir ve tüm işlemler banka tarafından yapılır.
 
Kredi Kartı ile üyelik satın alan üye, söz­leş­menin sonraki yıllarda otamatik olarak yenilenmesini istemezse “Sonraki yıllarda üyeliğimi otomatik olarak yenile” seçeneğini tıklayarak seçenek kutusunu boş (seçilmemiş) bırakmalıdır. Bu seçenek tıklanarak kaldırılmamasına (boş bırakılmamasına) rağmen üye, sözleşme bitim tarihinden 30 (Otuz) gün önce Morpa’ya yazılı olarak sözleşmeyi yenilemek istemediğini bildirme hakkına sahiptir. Aksi takdirde üyelik sözleşmesi kendiliğinden 1 (Bir) yıl için, o an geçerli olan üyelik ücreti kredi kartından tahsil edilerek otomatik olarak yenilenir.
 
Banka, PTT Havalesi / EFT
Üyelik ücreti belirtilen banka, PTT hesap numaralarına havale / EFT yapılarak ödenebilir. Ödeme dekontu Morpa Kampüs Çağrı Merkezi’ne ulaştırıldığında üyeye elektronik ortamda aktivasyon kodu gönderilerek üyelik başlatılır.
 
Şifreli Üyelik Kartı
Şifreli Üyelik Kartı, yetkili eğitim danışmanlarından, bayilerden ve üye eğitim kurumlarından temin edilebilir. Üyelik kartının arkasında yer alan “Aktivasyon Kodu” kullanılarak üyelik başlatılır.
 
 
MADDE 8 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
8.1. Üye, Morpa Kampüs’e üye olurken verdiği bilgilerin gerçeği yansıttığını, Morpa’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının doğması halinde uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 
8.2. Üye, siteye girerken “kullanıcı adı” ve üye olurken oluşturduğu “şifre”sini kullanmalıdır. Üye, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, satılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk üyeye aittir. Morpa’nın üyenin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat vesair talep hakkı saklıdır.
 
8.3. Üye, Morpa  Kampüs internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
 
8.4. Morpa, üye verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Morpa  Kampüs’ün kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Morpa’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 
8.5. Üye, Morpa’nın kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kişisel bilgilerini kullanmasına ve  Morpa  Kampüs üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını tutmasına, işlenmesine ve iletişime geçilmesine onay verdiğini beyan ve kabul eder.
 
8.6. Üye, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Morpa tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve bu amaçla kendisi ile  internet, telefon, SMS, e-posta, bayi vb. iletişim kanalları kullanılarak irtibata geçilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Morpa’ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgileri ile alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Morpa’yı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.
 
8.7. Morpa, üyelerin kişisel bilgilerini saklı tutacak ve üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.  
 
8.8. Morpa, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 
8.9. Morpa, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 
8.10. Morpa, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi halinde sorumlu olmayacaktır. Morpa, bu sözleşme konusu hizmetlerin üyeye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir.
 
8.11. Morpa, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda, bu talebini Morpa Kampüs Çağrı Merkezi’nin e-posta adresine iletebilir.
 
8.12. Taraflar, Morpa’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 
8.13. Üye, www.morpakampus.com sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, elektronik materyallerin telif hakkının Morpa Kültür Yayınları Tic. ve San. Ltd. Ş.'ine ait olduğunu kabul ve beyan eder. İnternet sitesinde yer alan hiç bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını kabul eder.
 
 
MADDE 9 – CAYMA HAKKI
Üyenin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde satın aldığı hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma bildiriminin e-posta, faks ve benzeri bir yolla Morpa’nın çağrı merkezine ulaşmasından itibaren üyelik iptal edilir ve üyelik ücreti yedi gün içinde bildirilen banka hesabına iade edilir.
 
 
MADDE 10 – SÖZLEŞMENİN FESHİ
Morpa, üyenin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üye, bu hususları kabul ettiğini ve üyeliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı Morpa’dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat vesair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 
 
MADDE 11 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların giderilmesinde İstanbul ili merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 
 
MADDE 12 – YÜRÜRLÜK
Üyenin, üyelik kaydı yapması, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta üyenin e-posta adresine gönderilmiştir.
 
İşbu sözleşme üyelik süresinin hitamı, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Morpa tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Yazılım : Medyasis