ABONELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TANIMLAR

MORPA:

Unvan : Morpa Kültür Yayınları Pazarlama Tic. ve San. Ltd. Şti.
Adres : Ankara Cad. No: 16 Kat: 4 34112, Cağaloğlu - Fatih - İstanbul
Telefon : 0212 512 62 09 - 0212 709 62 09
Fax : 0212 522 95 27
E-posta : info@morpa.com.tr
Bundan sonra MORPA olarak anılacaktır.

ABONE:

Fikri ve sınai mülkiyet hakları Morpa’ya ait eğitim destek içeriklerini kullanacak gerçek veya tüzel kişi/kişiler.

Ad Soyad / Unvan :  
Adres :
Telefon :
E-posta :
Bundan sonra ABONE olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, abonenin Morpa’ya ait eğitim destek içeriklerinin yer aldığı online internet sitesine (Morpa Kampüs www.morpakampus.com.tr) elektronik ortamda yaptığı abonelik başvurusunun kapsamı, süresi, abonelik ücreti, dahil tüm temel özellikleri ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Uygulama Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – ABONELİK KAPSAMI

Morpa Kampüs aboneliği, Morpa’nın fikri ve sınai mülkiyeti hakkına sahip olduğu, ilkokul 1, 2, 3, 4 ve ortaokul, 5, 6, 7, 8. sınıflara ait eğitim destek içeriğinin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanma hakkı, abone tarafından seçilmiş olan erişim paketinin (sınıfın) sağladığı kullanma biçimi ile sınırlıdır.

MADDE 4 – ABONELİK SÜRESİNCE SAĞLANACAK HİZMETLER

Abone tarafından seçilmiş olan sınıf erişim paketinde;

  • Görsel canlandırmalı ve sesli konu anlatımları,
  • Eğitsel oyunlar ve etkinlikler,
  • Etkileşimli ve eğlenceli çalışmalar,
  • Konu tarama testleri, tema-ünite sınavları,
  • Ara değerlendirme ve genel değerlendirme sınavları,
  • Ölçme değerlendirme ve raporlama,
  • Elektronik kitaplar,
  • Sözlükler yer almaktadır.

 

MADDE 5 – ABONELİK SÜRESİ

Morpa Kampüs abonelik süresi, aboneliğin başladığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır. Abone, ağustos ayında otomatik olarak bir üst sınıfa geçer.

MADDE 6 – ABONELİK ÜCRETİ

Morpa Kampüs yıllık abonelik ücreti KDV dahil 118 TL. (Yüzonsekiz lira)’dir. Kapıda ödeme seçeneğinde Morpa Kampüs yıllık abonelik ücreti kargo masrafları ve KDV dahil 125,00 TL (Yüz yirmi beş lira)’dir.

MADDE 7 – ABONELİK ÜCRETİ ÖDEME ŞEKLİ

Morpa Kampüs abonelik ücreti ödemesi internet üzerinden kredi kartı ile, banka, PTT havalesi / EFT ile veya Morpa Kampüs Şifreli Üyelik kartı satın alınarak yapılabilir.

Kredi Kartı
İnternet üzerinden kredi kartı ile Morpa Kampüs’e hemen abone olunabilir. Kredi kartı işlemleri güvenli ve şifreli bir kanal üzerinden doğrudan bankaya iletilir ve tüm işlemler banka tarafından yapılır.

Kredi kartı ile abonelik satın alan abone, sözleşme kurulduktan sonra abonelik sözleşmesinin sonraki yıllar için uzatılmasını isteyebilir. Sözleşme kurulduktan sonraki aşamada abone, kurulmuş olan abonelik sözleşmesinin izleyen yıllar için de geçerli olmak üzere uzatılmasını isterse abonelik sözleşmesi kendiliğinden 1 (Bir) yıl için, o an geçerli olan abonelik ücreti kredi kartından tahsil edilerek var olan sözleşme koşullarıyla yenilenir. Bu hüküm devam eden yıllar için de geçerlidir. Abone, sözleşme bitim tarihinden önce yazılı olarak sözleşmeyi yenilemek istemediğini Morpa’ya bildirme hakkına sahiptir.

Banka, PTT Havalesi / EFT
Abonelik ücreti, belirtilen banka, PTT hesap numaralarına havale / EFT yapılarak ödenebilir. Ödeme dekontu Morpa Kampüs Çağrı Merkezi’ne ulaştırıldığında aboneye elektronik ortamda aktivasyon kodu gönderilerek abonelik başlatılır.

Şifreli Üyelik Kartı
Şifreli Üyelik Kartı, yetkili eğitim danışmanlarından, bayilerden ve üye eğitim kurumlarından temin edilebilir. Üyelik kartının arkasında yer alan “Aktivasyon Kodu” kullanılarak abonelik başlatılır.

MADDE 8 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Abone, Morpa Kampüs’e abone olurken verdiği bilgilerin gerçeği yansıttığını, Morpa’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının doğması hâlinde uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.2. Abone, siteye girerken “kullanıcı adı” ve abone olurken oluşturduğu “şifre”sini kullanmalıdır. Abone, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Abonenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, satılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk aboneye aittir. Morpa’nın abonenin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat vesair talep hakkı saklıdır.

8.3. Abone, Morpa Kampüs internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve kişilik haklarına aykırı, başkalarını/üyeleri rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, içerik veya mesaj gönderemez. Ayrıca, abone başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Böyle durumlarda her türlü hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluk aboneye/üyeye aittir.

8.4. Morpa, abone verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunmasından ve abone yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Abone, Morpa Kampüs’ün kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Morpa’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

8.5. Abone, Morpa’nın kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kişisel bilgilerini kullanmasına ve Morpa Kampüs üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını tutmasına, işlenmesine ve iletişime geçilmesine onay verdiğini beyan ve kabul eder.

8.6. Abone, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Morpa tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve bu amaçla kendisi ile internet, telefon, SMS, e-posta, bayi vb. iletişim kanalları kullanılarak irtibata geçilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Abone, Morpa’ya abone olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgileri ile alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Morpa’yı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

8.7. Morpa, abonelerin kişisel bilgilerini saklı tutacak ve üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.

8.8. Morpa, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

8.9. Morpa, abonelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm aboneler bakımından hüküm ifade edecektir.

8.10. Morpa, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. Morpa, bu sözleşme konusu hizmetlerin aboneye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde Morpa'nın sorumluluğu doğmayacaktır.

8.11. Morpa, işbu abonelik sözleşmesi uyarınca, abonelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. Abone işbu abonelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme e-postalarının elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Abone, e-posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini 444 94 95 numaralı Morpa Kampüs Çağrı Merkezine veya info@morpakampus.com e-posta adresine iletebilir.

8.12. Taraflar, Morpa’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

8.13. Abone, www.morpakampus.com sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, elektronik materyallerin telif hakkının Morpa Kültür Yayınları Tic. ve San. Ltd. Ş.'ye ait olduğunu kabul ve beyan eder. İnternet sitesinde yer alan hiç bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını kabul eder.

MADDE 9 – GİZLİLİK

9.1. MORPA, ABONE’nin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. MORPA, bu kapsamda ABONE’nin kişisel verilerini http://www.morpakampus.com/?page=gizlilik sayfasında yer alan gizlilik politikasına uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve işleyebilmektedir. Gizlilik politikası, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. ABONE, üyelik hizmetlerinden faydalanarak ve/veya bir abonelik oluşturarak gizlilik politikasında belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve işlenmesine izin vermiştir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için http://www.morpakampus.com/?page=gizlilik sayfasında gizlilik politikamızı inceleyebilir, 444 94 95 numarasını arayarak ya da info@morpakampus.com adresine mail atarak haklarınızı kullanabilirsiniz.

9.2. ABONE tarafından beyan edilen ve paylaşılmasına izin verilen kişisel veriler; işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, ürünün kullanımı, ürünün ve üyeliğin kullanılması için gereken uygulamaların yürütülmesi, ABONE için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve ABONE’ye özel satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla MORPA ya da iş ortakları tarafından gizlilik politikasına uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir ve kullanılır.

9.3. ABONE, kişisel verilerinin bilgilerinin MORPA tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. MORPA söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12. madde uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. ABONE kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

MADDE 10 – CAYMA HAKKI

ALICI / ABONE’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde satın aldığı hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma bildiriminin
e-posta, faks, posta ve benzeri bir yolla Morpa'ya ulaşmasından itibaren abonelik iptal edilir ve ödenen abonelik ücreti yedi gün içinde bildirilen banka hesabına iade edilir. Cayma bildirimi aşağıdaki adreslerden birine iletilebilir.

Cayma Bildirimi

E-posta:

:

info@morpakampus.com

Faks:

:

0212 512 62 46

Posta Adresi:

:

Ankara cad. No:16 Kat:4 Cağaloğlu Fatih İstanbul

MADDE 11 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

Morpa, abonenin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın abonenin aboneliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Abone, bu hususları kabul ettiğini ve aboneliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı Morpa’dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat vesair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 12 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ABONE, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

MADDE 13 – YÜRÜRLÜK

Abonenin, abonelik kaydı yapması, işbu abonelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme abonenin abone olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta abonenin e-posta adresine gönderilmiştir.

İşbu sözleşme abonelik süresinin hitamı, abonenin aboneliğini iptal etmesi veya Morpa tarafından aboneliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.